โรงพยาบาลอุตร์ดิ์ตถ์ จัดอบรมประชุมชี้แจงบุคลากรผู้รับผิดชอบงาน คุ้มครอง ผู้บริโภคอาสาสมัครสาธารณสุข และตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ประจำปีงบประมาณ 2567

Uncategorized

โรงพยาบาลอุตร์ดิ์ตถ์ จัดอบรมประชุมชี้แจงบุคลากรผู้รับผิดชอบงาน คุ้มครอง
ผู้บริโภคอาสาสมัครสาธารณสุข และตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ประจำปีงบประมาณ 2567ช


ที่ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์​ ชั้น​4​ ตึกผู้ป่วย0pd โรงพยาบาล​อุตรดิตถ์​ ต.ท่าอิฐ​ อ.เมือง​ จ.อุตรดิตถ์​ นายแพทย์ยุทธศักดิ์ โอสถนากร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์​ เป็นประธานเปิดการอบรมชี้แจงบุคลากรผู้รับผิดชอบงาน คุ้มครองผู้บริโภคอาสาสมัคสาธารณสุข และตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ประจำปีงบประมาณ 2567
โดยมี นางสาว อัญชิสา สังบัวแก้ว งานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ ชี้แจงนโยบายการดำเนินงานุ่ด้านคุ้มครองผู้บริโภค​ อสม.จำนวนกว่า​ 70​ คนเข้าร่วมในการอบรมในครั้งนี้เป็นการ พัฒนาความรู้และทักษะ(ที่เกี่ยวกับการตรวจประเมินร้านชำคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567ให้แก่บุคลากรผู้รับผิดชอบงานในพื้นที่ นเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์งานคุ้มครองผู้บริโภคกลุ่มงานเวชกรรมสังคมนั้น มีบทบาทหน้าที่กำกับดูแลมาตรฐานผลิตภัณฑ์และ สถานประกอบการด้านสุขภาพอีกทั้งยังคุ้มครองให้ผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยในการปริโภคสินค้าและ
บริการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงเป็นที่มาของการจัดการประชุมชี้แจงในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อชี้แจงนโยบายการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค​การตรวจร้านชำคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ2567และ พัฒนาทักษะความรู้ ให้แก่บุคลากรผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคในเขตพื้นที่รับผิดชอบและเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคให้ผู้บริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์และ รับบริการด้านสุขภาพที่มี คุณภาพปลอดภัย เป็นธรรมและ สมประโยชน์เพื่อพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและศึกษาสถานการณ์การจำหน่ายผลิตภัณท์สุขภาพที่ไม่เหมาะสมในร้านชำชุมชน
ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ/ข่าว​อุตรดิตถ์​0612928668
……….. //////////……………….