กรมทหารราบที่ 13 จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Uncategorized

กรมทหารราบที่ 13 จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหาราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย เข้าดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พื้นที่ชุมชนรอบค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา หลังจากที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 3 ณ ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งหน่วยได้เข้าดำเนินกิจกรรมจิตอาสาภายในบริเวณวัดหนองสร้างคำ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยดำเนินการทำความสะอาดเขตสุขาภิบาล ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในและพื้นที่บริเวณโดยรอบ ให้มีสภาพภูมิทัศน์ที่สะอาด สวยงามเอื้ออำนวยต่อประชาชนที่มาทำบุญมากขึ้น
จากการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในครั้งนี้ ทำให้บริเวณพื้นที่ของวัดหนองสร้างคำ มีสภาพภูมิทัศน์ที่สะอาด สวยงาม มากยิ่งขึ้น
//////////////////////////////////////
ข้อมูลภาพข่าว
ร.ต.กฤษฎา มณีใส
เบอร์โทรศัพท์ 0885397430
#กรมทหารราบที่ 13