ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มีคำสั่งปิดสถานที่ 7 วัน หลังจับสถานประกอบการฝ่าฝืนกฎหมาย เมื่อวันที่ 17 ก.พ.67

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มีคำสั่งปิดสถานที่ 7 วัน หลั […]

Continue Reading

นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์ นายอำเภอคำชะอี ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธาน แก่ราษฎร จังหวัดมุกดาหาร

(#)อำเภอคำชะอี(#) จังหวัดมุกดาหาร วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาค […]

Continue Reading

เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพ/เครื่องนุ่งห่ม/ผ้าอนามัยของเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร แก่ผู้สูงอายุ ที่อายุตั้งแต่ 100 ปีขึ้นไป จำนวน 4 ราย

(#)อำเภอคำชะอี(#) จังหวัดมุกดาหาร วันพฤหัสบดีที่ 18 กรก […]

Continue Reading

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรี ลงพื้นที่มอบความช่วยเหลือพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธาน แก่ราษฎรจังหวัดมุกดาหาร

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรี ลงพื้นที่มอบความช่วย […]

Continue Reading