นครพนม..อ.นาหว้า..บ้านท่าเรือ วัดศรีโพธิ์ชัย  จัดยิ่งใหญ่อลังการงานบุญพระเวสประจำปี 2567

Uncategorized

นครพนม..อ.นาหว้า..บ้านท่าเรือ วัดศรีโพธิ์ชัย  จัดยิ่งใหญ่อลังการงานบุญพระเวสประจำปี 2567

วันที่ 16-17 เม.ย.2567 ที่วัดศรีโพธิ์ชัย บ้าน -ตำบลท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม ในงานมีการเปิดซุ้มนิทัศน์การศิลปหัตถกรรมต่างๆ อาทิเช่น เครื่องเล่นดนตรี โหวต พิณ แคน โปงลาง ที่สำคัญยิ่งคือหมู่บ้านนี้มีอาชีพผลิตเครื่องดนตรีพื้นเมืองระดับโลก มีการแห่พระเวสเข้าเมือง เทศมหาชาติทำบุญตักบาตร กลางคินมีมหรสพคบงันตามประเพณี เช่น หมอลำคณะวีรพงษ์วงสินธุ์ ภาพพยนต์ เป็นต้นและยังมีการแสดงออกของเยาวชนคนท่าเรือฝึกหัดการเล่นดนตรีเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองโดยอาจารย์ยุทธภูมิ การแห่พระเวส มีพระอาจารย์มหาเอกฉันท์ เอกทัคจิตโต เจ้าอาวาสวัดศรีโพธิ์ชัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเศรษฐา เณรสุวรรณ นายอำเภอนาหว้า เป็นประธานฝ่ายฆราวาส งานนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากท่านปลัดจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงาน และได้รับการสนับสนุนงานเป็นอย่างดี นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือและคณะ ท่านขวัญใจ ชาสงวน รพ.สต.ท่าเรือ คณะครูนักเรัยน รร.ราษฏร์สามัคคี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่ง ขอขอบพระคุณทุกท่าที่ร่วมจัดงานนี้จนสำเร็จเรียบร้อยดี พ่อจันทร์ แก้วอินธิ กล่าวในที่สุด /////สรวิศ ติภู/บุญธง ชัยบิน รายงานข่าว