เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ … งานเทศกาลมหาสงกรานต์บ้านกรูด 13-17 เมษายน ประจำปี 2567 นั่งท่องเที่ยวเดินทางสู่ชายหาดอย่างแน่นถนัด

Uncategorized

เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ … งานเทศกาลมหาสงกรานต์บ้านกรูด 13-17 เมษายน ประจำปี 2567 นั่งท่องเที่ยวเดินทางสู่ชายหาดอย่างแน่นถนัด

วันที่ 13 เม.ย. 67 ที่บริเวณชายหาดบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานเปิดงานประเพณีสงกรานต์ขึ้น ระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน 2567 ณ ศูนย์ท่องเที่ยวชายหาดบ้านกรูด โดยมี นายประมวล พงศ์ถาวราเดช สส.เขต 3 ประจวบคีรีขันธ์ พรรคประชาธิปัตย์ นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ นายกอบจ.ประจวบคีรีขันธ์ นายอิศรา กาญจนรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านกรูด นายสมหมาย ปานทอง อุปนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภา อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชกา พนักงาน หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ผู้สูงอายุ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านกรูด และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากทั่วประเทศ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายอิศรา กาญจนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกรูด กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เทศบาลตำบลบ้านกรูด ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ จัดงานประเพณีสงกรานต์ขึ้น ระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน 2567 ณ ศูนย์ท่องเที่ยวชายหาดบ้านกรูด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความเคารพรัก ความกตัญญกตเวที ตระหนักถึงคุณงามความดีของผู้สูงอายุ เนื่องในวันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป อีกทั้ง ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของบ้านกรูด ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้
ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

การจัดงานประเพณีสงกรานต์ในครั้งนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระสงฆ์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ขบวนแห่สงกรานต์ ประกอบด้วย พระพุทธรูป นางสงกรานต์ การแสดงกลองยาว การร่วมขบวนแห่สงกรานต์ของนักท่องเที่ยว และพี่น้องประชาชนทุกชุมชน และการแสดงของนักเรียนกิจกรรมรดน้ำอวยพรปีใหม่ให้แก่กัน แสดงความยินดีต่อกันของคนในสังคม รวมถึงการแข่งขันกีฬาชายหาด และการจัดงานเทศกาลดนตรี “บ้านกรูด ฟิลกู๊ด 2024” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีสงกรานต์ในครั้งนี้
///////////////////////////////////
ข่าว ณัฐธภพ พันสาย / จ.ประจวบคีรีขันธ์ 0649646443