ประจวบคีรีขันธ์ _ผู้ว่าประจวบฯ นำทีมผู้บริหารจังหวัด เปิดกิจกรรม Run Khan Do “วิ่ง กัน ดุ๊“ Track 7 “วิ่งเก็บตะวัน @บางสะพาน” เลียบหาดแม่รำพึง ก่อนส่งมอบธงต่อให้ อ.บางสะพานน้อย

Uncategorized

ประจวบคีรีขันธ์ _ผู้ว่าประจวบฯ นำทีมผู้บริหารจังหวัด เปิดกิจกรรม Run Khan Do “วิ่ง กัน ดุ๊“ Track 7 “วิ่งเก็บตะวัน @บางสะพาน” เลียบหาดแม่รำพึง ก่อนส่งมอบธงต่อให้ อ.บางสะพานน้อย

Screenshot

วันนี้ 10 เม.ย.67 เวลา 17.30 น. ที่ลานกิจกรรมหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวิ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Run Khan Do “วิ่ง กัน ดุ๊“ Track 7 “วิ่งเก็บตะวัน @บางสะพาน” โดยมี นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ นายสินาทร โอ่เอี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายปรีดา สุขใจ ปลัดจังหวัด นายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอบางสะพาน นายศราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์นายกอบจ.ประจวบคีรีขันธ์ นายประสิทธิ์ ภู่งาม นายกอบต.แม่รำพึง นายอิศรา กาญจนรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกรูด นายณรงค์ พลายน้อย นายกอบต.กำเนิดนพคุณ นายสมหมาย ปานทอง อุปนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางสะพาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน และภาคประชาชน คณะครูนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม Run Khan Do “วิ่ง กัน ดุ๊“ ครั้งที่ 7 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 2,500 คน

โดยกิจกรรมก่อนวิ่ง ได้ชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนธนาคารออมสิน การวอร์มอัพโดยการเต้นแอโรบิค ทีมงานกลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ ก่อนทำการปล่อยตัวนักวิ่ง กิจกรรม Run Khan Do “วิ่งกันดุ๊” Track 7 “วิ่งเก็บตะวัน@บางสะพาน” สำหรับ กิจกรรม “วิ่งกันดุ๊” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 1 พฤษภาคม 2567 (ทุกวันพุธ) ซึ่งจะจัดขึ้นทั้งหมด 9 ครั้ง ประกอบด้วยระดับอำเภอ 8 ครั้ง และระดับจังหวัด 1 ครั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมการรักสุขภาพของประชาชนและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งในครั้งที่ 7 มีอำเภอบางสะพาน เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชนในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จัดขึ้น ที่ลานกิจกรรมหน้า อบต.แม่รำพึง

โดยในครั้งต่อไป Track 8 กิจกรรมวิ่งประจวบคีรีขันธ์ Run Khan Do “วิ่ง กัน ดุ๊“ จะจัดขึ้น ณ หน้าวัดบางเบิด อำเภอบางสะพานน้อย ในวันที่ 24 เมษายน 2567 ภายใต้กิจกรรม “วิ่ง 2 แผ่นดิน เยือนถิ่นประจวบฯ ชุมพร วิ่งเลียบชายทะเลอำเภอบางสะพานน้อยไปยังจังหวัดชุมพร โดยมี นายนิมิตร วงษ์จินดา นายอำเภอบางสะพาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการมารับธงวิ่งต่อไปยังอำเภอบางสะพาน
////////////////////////////////
ข่าว ณัฐธภพ พันสาย / จ.ประจวบคีรีขันธ์ 0649646443