ศรีสะเกษ นายก อบต.สำโรงปราสาทเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567

Uncategorized

ศรีสะเกษ นายก อบต.สำโรงปราสาทเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านไฮเลิง หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ นายประดิษฐ์ ชาญเชี่ยว นายก อบต.สำโรงปราสาท เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 โดยมี คณะผู้บริหาร ประธานสภา อบต.ฯ สมาชิกสภา อบต.ฯ กำนันตำบลสำโรงปราสาท ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมพิธีในโอกาสนี้ นายก อบต.สำโรงปราสาทได้ตรวจเยี่ยมจุดตั้งด่าน และพบปะประชาชนที่มาใช้บริการ พร้อมมอบสิ่งของและน้ำดื่ม และเยี่ยมชมจุดตรวจ การทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายประดิษฐ์ ชาญเชี่ยว นายก อบต.สำโรงปราสาท กล่าวว่า เทศกาลสงกรานต์ของทุกปีเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขสำหรับประชาชน แต่เป็นช่วงเวลาแห่งการทำงานหนักของเจ้าหน้าที่บุคลากรทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งเป็นภารกิจที่พวกเราภาคภูมิใจ การเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้น สามารถลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุได้จริง ซึ่งในการเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 วันนี้ ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และอาสาสมัครที่ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ อุบัติภัย ในพื้นที่มาโดยตลอด และขอขอบคุณท่าน สวาด เพ็งพันธ์ ประธานสภา อบต.ฯ ที่ได้มอบน้ำแข็งให้กับเจ้าหน้าที่ตลอดทั้งช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ และท่านกำนันตำบลและท่านผู้ใหญ่บ้าน และทุกภาคส่วน ที่เสียสละทุ่มเทเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ประสบความสำเร็จในภารกิจ และมีความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ทุกประการ///

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ