น่าน “แถลงข่าวเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวทางน้ำช่วงฤดูร้อนจังหวัดน่าน”

Uncategorized

น่าน “แถลงข่าวเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวทางน้ำช่วงฤดูร้อนจังหวัดน่าน”


ททท.สำนักงานน่าน ร่วมกับ จังหวัดน่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน และเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว ร่วมกันในการเปิดตัว “แถลงข่าวเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวทางน้ำช่วงฤดูร้อนจังหวัดน่าน” ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำของจังหวัดน่าน ซึ่งมีความโดดเด่นในการที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางกลับบ้านในช่วงสงกรานต์ หรือในช่วงฤดูร้อน ได้ร่วมทำกิจกรรมทางน้ำ และยังเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน ผู้ประกอบที่ทำกิจกรรมตามลำน้ำน่านในช่วงฤดูร้อน อีกทั้งยังเป็นการช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและชุมชนของจังหวัดน่าน โดยแม่น้ำน่านมีต้นกำเนิดอยู่ในเทือกเขาหลวงพระบาง มีความยาวตลอดลำน้ำ 740 กิโลเมตร ซึ่งยาวที่สุดในบรรดาแม่น้ำต้นสายของแม่น้ำเจ้าพระยา นับเป็นหนึ่งในแม่น้ำสายหลักในภาคเหนือและภาคกลางของไทย เส้นทางแม่น้ำน่านไหลผ่านชุมชนหลายแหล่งอยู่บริเวณลุ่มน้ำน่าน พื้นที่หลายแห่งเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับแม่น้ำน่าน โดยมีจุดเริ่มต้นของแม่น้ำน่านที่ไหลจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอทุ่งช้าง อำเภอเชียงกลาง อำเภอปัว อำเภอท่าวังผา อำเภอเมืองน่าน อำเภอภูเพียง อำเภอเวียงสา อำเภอนาน้อย ผ่านมาทางอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
นายโยธิน ทับทิมทอง ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานน่าน กล่าวว่าช่วงเมษายน – พฤษภาคม เป็นช่วงฤดูร้อน Low season เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดจึงทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวลดลง แต่มีจุดเด่นในเรื่องของสายน้ำน่านโดยเฉพาะกิจกรรมท่องเที่ยวทางลำน้ำน่านนักท่องเที่ยวสามารถที่จะทำกิจกรรมล่องแก่งได้ในแต่ละช่วงเวลาที่เหมาะสมมีทั้งหมด 3 ตอน สำหรับกิจกรรมล่องแก่งแบบสบายๆในช่วงฤดูร้อนจะเป็นตอนล่างแถบบริเวณอำเภอแม่จริม อุทยานแห่งชาติแม่จริม และอำเภอเวียงสา แบบสนุกสนานคลายร้อน และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆเกี่ยวกับทางน้ำอีก เช่น กิจกรรมที่กำลังฮิตของวัยรุ่นพายซัพบอร์ด กิจกรรมพายเรือแคนูชมวิถีชีวิต ธรรมชาติ ลำน้ำว้า และล่องเรือหางยาว เรือแพ ชมวิถีชีวิตการยกยอ การตกปลา การใส่ตาข่าย ที่ปากลี และกิจกรรมรับประทานอาหารชมธรรมชาติบนแพที่ปากนาย อำเภอนาหมื่น และอีกไฮท์ไลน์ที่น่าสนใจกิจกรรมต้อนรับมหาสงกรานต์ของลำน้ำน่าน ตั้งแต่น่านเหนือ อำเภอสองแคว อำเภอท่าวังผา อำเภอปัว อำเภอภูเพียง ตัวเมือง น่านใต้ อำเภอเวียงสา อำเภอนาหมื่น อำเภอแม่จริม ตามสายธารน้ำน่านจะมีกิจกรรมของชุมชนริมน้ำที่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำให้นักท่องเที่ยวมาผ่อนคลาย กับสนุกสนานกับครอบครัว เช่น แช่เท้า เล่นน้ำ ล่องห่วงยาง พร้อมบริหารอาหารและเครื่องดื่ม และกิจกรรมทางน้ำไว้บริการนักท่องเที่ยว รวมถึงซุ้มริมน้ำบริการรูปแบบต่างๆ บริเวณชุมชนริมน้ำน่าน
นอกจากนี้ จังหวัดน่านยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สามารถท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนนี้อีกมากมาย เช่น น้ำตกศิลาเพชร น้ำตกตาดหลวง น้ำตกสะปัน รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวคลายร้อนได้ในช่วงตลอดฤดูร้อนนี้ และสิ่งที่สำคัญในการเดินทางท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ ด้วยการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการไม่ทิ้งเศษขยะลงแม่น้ำธรรมชาติ ช่วยกันดูแลรักษา แหล่งต้นน้ำน่าน ที่เป็นแหล่งชีวิตของคนน่าน และเลือกน่านเป็นหหมุดดหมายในการเดินทางครั้งต่อไป
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ททท. สำนักงานน่าน โทร. 054-711217-8 โทรสาร 054-711219 Facebook Page : TAT NAN ททท.สำนักงานน่าน LINE@ : tat.nan/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน