ขอนแก่น..ปลัดอาวุโส อำเภอกระนวน เปิดการแข่งขันกีฬาตำบลห้วยโจด ร่วมสานพลังใจต้านภัยยาเสพติด

Uncategorized

ขอนแก่น..ปลัดอาวุโส อำเภอกระนวน เปิดการแข่งขันกีฬาตำบลห้วยโจด ร่วมสานพลังใจต้านภัยยาเสพติด

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นายภาวิช บุญภัทดอนซุยแป ปลัดอำเภออาวุโส เป็นประธานกิจกรรมเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ชุมชนตำบลห้วยโจด โดยมี นายพิทักษ์ ตามบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล นายทองสุข พินิจมนตรี กำนันตำบลห้วยโจด ผู้นำชุมชน และ พี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยในพิธีเปิด มีกิจกรรมปล่อยแพรลูกโป่ง และ เดินขบวนพาเหรดแต่ละชุมชนท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น ประชาชนในชุมชนต่างเข้ามาร่วมให้กำลังใจนักกีฬาเข้าแข่งขันด้วยความสนุกสนาน

สำหรับกิจกรรมการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เด็ก เยาวชน หันมาออกกำลังกาย ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และ สนับสนุนให้เยาวชน มีความรักในการเล่นกีฬา มีความอดทน เคารพในกติกาของการเล่นกีฬา สร้างสุขภาพจิตที่แแข็งแกร่ง เป็นภูมิคุ้มกันต่อภัยยาเสพติด และยังได้ สานความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาคราชการ และ ภาคประชาชน เกื้อหนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น