แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็น ประธาน ในพิธีเปิด โครงการ “อาบำบัด” /และวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารสระว่ายน้ำ โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์

Uncategorized

แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็น ประธาน ในพิธีเปิด โครงการ “อาบำบัด” /และวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารสระว่ายน้ำ โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์


วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 13030 น. ที่ โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
พลโท นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็น ประธาน ในพิธีเปิด โครงการ “อาบำบัด” /และวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารสระว่ายน้ำ โดยมีท่านนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดน่าน และห้วหน้าส่วนราชการ ทหารตำรวจมาให้การต้อนรับและร่วมพิธี โดยมีพันโท สรารักษ์ ชูสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ กล่าวรายงานโครงการ
โครงการ “อาชาบำบัด ” โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์เริ่มก่อตั้งขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552
โดยเป็นหนึ่งในโครงการ พระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร จากการนำม้า มาบำบัดให้กับคุณพุ่ม เจนเซน โอรสในทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ปัจจุบัน มณฑลทหารบกที่ 38 นำโดย พลตรี คณิศร อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารที่ 38 ได้มอบหมายให้ โรงพยาบาล ค่ายสุริยพงษ์ โดยมี พันโท สรารักษ์ ชูสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ค่ายสุริยพงษ์ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการโครงการฯ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุตรของกำลังพล และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ ดังนี้ 1. เพื่อใช้ม้า /เป็นสื่อในการส่งเสริม บำบัดรักษา ฟื้นฟู และกระตุ้นพัฒนาการ ในเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เช่น เด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น เด็กที่มีความพิการ ทางด้านสติปัญญา ๒. เพื่อเป็นการเสริมสร้าง สัมพันธภาพที่ดี ของประชาชน ต่อกองทัพบกปัจจุบัน โครงการ อาชาบำบัด โรงพยาบาล ค่ายสุริยพงษ์ มีม้าทั้งหมด จำนวน 6 ตัว สามารถใช้ดำเนินโครงการได้ จำนวน 3ตัว และมีเด็ก ที่มีความต้องการพิเศษเข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน
ส่วนโครงการสร้างสระว่ายน้ำเพื่อประชาชน รพ.ค่ายสุริยพงษ์ มณฑลทหารบกที่ 38 8 ความเป็นมาของโครงการธนาคารกสิกรไทย บริจาคอาคารสระว่ายน้ำเพื่อประชาชนลกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2555 – 2564 พบว่ายที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจมน้ำ มีจำนวนทั้งสิ้น 35,915 ราย หรือ เฉลี่ยวันละ 10 ราย โดยระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 สิงหาคม 2565 พบว่าประชากรทุกกลุ่มอายุเสียชีวิตจากการจมน้ำ รวม 2,883 ราย โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ มณฑลทหารบกที่ 38 จึงจัดโครงการสร้างสระว่ายน้ำเพื่อประชาชน ในพื้นที่โรงพยาบวลค่ายสุริยพงษ์ มณฑลทหารบกที่ 38 เพื่อเสริมทักษะการว่ายน้ำ ฝึกทักษะเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและใช้น้ำรักษาโรคหรือ ธาราบำบัดในการช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
วัตถุ ประสงค์โครงการ เพื่อเสริมสร้างทักษะและการเรียนรู้ในการว่ายน้ำสำหรับประชาชน ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ เพื่อเสริมทักษะเจ้าหน้าที่ในการฝึกช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางน้ำ เพื่อช่วยรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรง อัมพฤกษ์ อั้มพาต ผู้ที่มีปัญหาการรับรู้การทรงตัวมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงและสามารถทรงตัวได้ดีขึ้น
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง ในการบรรเทาอาการปวดและป้องกันข้อติดเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายและมีสุขภาพร่างและจิตใจที่ดีขึ้น
/ภาพข่าว/พ.อ.พยอม บุญทร/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน