โรงพยายาลพิษณุเวช​ อุตรดิตถ์​จัดงานครบรอบ 5 ปี โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ เมื่อเวลา10.00​ น.ของวันที่ 29 มีนาคม 2567​ ที่ห้องโถงโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ต.ป่าเซ่า​ อ.เมือง​ จ.อุตรดิตถ์​

Uncategorized

โรงพยายาลพิษณุเวช​ อุตรดิตถ์​จัดงานครบรอบ 5 ปี โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์
เมื่อเวลา10.00​ น.ของวันที่ 29 มีนาคม 2567​ ที่ห้องโถงโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ต.ป่าเซ่า​ อ.เมือง​ จ.อุตรดิตถ์​


นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีงานครบรอบ 5ปี โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ โดยมีนายแพทย์วรัญญ์ เทียนส่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ นางสาวกฤษณา​ สีหลักษณ์​ สส.อุตรดิตถ์​เขต​ 1​ นางจินดา​ มาแก้ว​ รองนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์​ นายสุรชัย​ วาณิชย์​ปกรณ์​ ประธาน​สภา​อุตสาหกรรม​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ​และสื่อมวลชนเข้าร่วมในการจัดงานครบรอบ 5 ปี โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (PRINC) ได้วาระครบรอบ 5 ปี เป็น 5 ปีที่เราได้ร่วมดูแลสุขภาพของชาวอุตรดิตถ์ ส่งเสริมสุขภาพที่ดีด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในการช่วยชีวิตและปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน ให้แก่ นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา อาสากู้ภัย และยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ด้วยการสนับสนุนสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดต่อกันมา จนได้รับความไว้วางใจให้เป็นโรงพยาบาลที่เติบโตไปพร้อมกับชุมชนและสังคมของอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ พร้อมให้บริการด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมบุคลากรที่เชี่ยวชาญ และการบริการที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการ เพื่อให้ชาวอุตรดิตถ์และจังหวัดข้างเคียงให้สุขภาพกายและใจที่ดี ปัจจุบันที่ทางโรงพยาบาลกำลังผลักดันเรื่องโรคติดต่อเรื้อรังหรือ NCDs เนื่องจากโรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์มีแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและบุคลากรที่ให้ความสำคัญกับโรคนี้เพื่อที่จะรับมือซึ่งเป็นปัญหาระดับประเทศ โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์พร้อมดูแลสุขภาพของทุกคนและบุคคลจังหวัดใกล้พื้นที่เหนือตอนล่างตลอด 24 ชั่วโมง ทางโรงพยาบาลคำนึงถึงสุขภาพและความสะดวกของชาวจังหวัดอุตรดิตถ์และพี่น้องในจังหวัดใกล้เคียงเป็นสำคัญ โดยนำเทคโนโลยีเครื่องมือทางการแพทย์มายกระดับคุณภาพการบริการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการรักษา ตลอดจนการให้บริการที่อบอุ่นและสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการ ด้วยการเปิดศูนย์รักษาภายในโรงพยาบาลอาทิ ศูนย์การดูแลผู้ป่วยวิกฤตและการแพทย์ฉุกเฉิน,ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมกระดูก,ศูนย์แม่เล็กเด็ก,ศูนย์สุขภาพและความงาม ที่มีประสิทธิภาพทัดเทียมโรงพยาบาลใหญ่ ในระดับราคาที่เหมาะสม และในอนาคตอันใกล้เราตั้งใจที่จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ไว้วางใจให้กับชาวอุตรดิตถ์ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพให้สามารถรองรับผู้ป่วยที่มีโรคซับซ้อน จำเป็นต้องดูแลโดยแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้น เพื่อดูแลพี่น้องชาวอุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียงได้มากยิ่งขึ้นโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ พร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวชาวอุตรดิตถ์พร้อมให้การดูแลรักษาสุขภาพของชาวอุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียงทุกท่าน พร้อมที่จะร่วมสร้างสังคมของการเป็นผู้ให้ เพื่อความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ของทุกท่านสืบไป
ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ/ข่าว​อุตรดิตถ์​0612928668
…………… //////////_//____……