อยจ.อุตรดิตถ์​ร่วมกับเทศบาลตำบลคุ้งตะเภาและผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำ หมู่ที่ 4 และถนน หมู่ที่ 7 ตำบลคุ้งตะเภา

Uncategorized

อยจ.อุตรดิตถ์​ร่วมกับเทศบาลตำบลคุ้งตะเภาและผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำ หมู่ที่ 4 และถนน หมู่ที่ 7 ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์


นายสมชาย ไชยพันธุ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนายอารชวิน เวงศ์วรรธน์ ผู้อำนวยการกองช่าง นายมรุต ขวัญนาง หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล และนางณัฐชา ตรัสวงค์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมกับนายรุ่งศักดิ์ เลี้ยงประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา และผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำ หมู่ที่ 4 และถนน หมู่ที่ 7 ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
เพื่อปรึกษาหารือและหาแนวทางร่วมกัน ในการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำและเส้นทางสัญจร ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุและเป็นอันตรายได้ ให้มีถนนที่มีความสะดวก ปลอดภัย และดียิ่งขึ้นต่อไป
ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ/ข่าว​อุตรดิตถ์​0612928668
………….. /////////////…………….