หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เปิดค่ายรับทหารใหม่ ผลัดที่ 1/67

Uncategorized

หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เปิดค่ายรับทหารใหม่ ผลัดที่ 1/67

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 พันเอก ชูชาติ นนทบุตร ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 พร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และคณะผู้บังคับบัญชา ได้ตรวจเยี่ยมการรับทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/67 ที่เข้ามารายงานตัว ณ สโมสรนายทหารค่ายประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีทหารเข้าประจำการ จำนวน 680 นาย โดยมี พลตรี ยุทธนา มีทิพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมฯ โดยได้พบปะทหารกองประจำการที่เข้ารายงานตัว และญาติทหารใหม่ที่เดินทางมาส่งบุตรหลาน เพื่อให้ญาติทหารใหม่ได้มีความสบายใจ โดยกองทัพบกเน้นการฝึกตามมาตรฐาน การป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาด ซึ่งกระบวนการรับทหารใหม่ในผลัดนี้ได้จัดตรวจคัดกรองสุขภาพกายและสุขภาพจิต เพื่อคัดแยกกลุ่มทหารใหม่เข้ารับการฝึกเบื้องต้น 6 สัปดาห์อย่างเหมาะสม ซึ่งจะดำเนินการฝึกให้มีความเข้มแข็งควบคู่กับการดูแลเอาใจใส่เพื่อให้มีระเบียบวินัยและสามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นทหารกองประจำการที่พร้อมปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคง ด้านการพัฒนาประเทศ สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเต็มขีดความสามารถ ส่งเสริมให้ทหารกองประจำการมีศักยภาพเป็นบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพเพื่อปฏิบัติภารกิจให้กับกองทัพบกต่อไป
//////////////////////////////////////
ข้อมูลภาพข่าว
ร.ต.กฤษฎา มณีใส
เบอร์โทรศัพท์ 0885397430
#กรมทหารราบที่ 13