“กิจกรรมปันใจสู่น้องชาวดอย”

Uncategorized

“กิจกรรมปันใจสู่น้องชาวดอย”

 

เมื่อ 24 มี.ค. 67 มทบ.33/ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.33 ได้จัดกำลังจิตอาสาของหน่วยสนับสนุนกิจกรรมปันใจสู่น้องชาวดอย โดยมี นายสุภาพ ระดมเล็ก นายก อบต.ลำลูกกา จว.ป.ท. และคณะจำปีเหล็กเพื่อเด็กดอย ปทุมธานี – เชียงใหม่ ได้นำรถจักรยาน จำนวน 360 คัน เพื่อแจกให้กับ ศศช.บ้านคอทะ เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง มี ผู้ใหญ่บ้านบ้านคอทะ ส.อบต.บ้านคอทะ ครู นักเรียน เยาวชน ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมกิจกรรม จำนวน 600 คน ซึ่งกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ได้สนับสนุนกิจกรรม ดังนี้
-ขั้นเตรียมการ (เมื่อวันที่ 23 มี.ค.67) ช่วยประกอบรถจักรยาน การขนย้าย จัดเตรียมสถานที่รวมถึงการจัดระเบียบความเรียบร้อย อำนวยความสะดวกด้านอื่นๆ
– ขั้นปฏิบัติ โดยการสนับสนุนช่วยการขนย้ายอาหาร เครื่องดื่ม การจัดเตรียมสถานที่แจกอาหารเครื่องดื่ม การแจกรถจักรยาน และการแจกอาหารเครื่องดื่มให้กับ ครู นักเรียน เยาวชน และประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม.//////////// นิวัตร ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่