ตำรวจภูธรภาค 5 จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทักษะให้กับพนักงานสอบสวนในสังกัด จำนวน 405 นาย ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำเชียงใหม่ (คุ้มขันโตก) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Uncategorized

ตำรวจภูธรภาค 5 จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทักษะให้กับพนักงานสอบสวนในสังกัด จำนวน 405 นาย ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำเชียงใหม่ (คุ้มขันโตก) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ / พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 ได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.วีรชน บุญทวี รอง ผบช.ภ.5 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทักษะให้กับพนักงานสอบสวนในสังกัด โดยมี พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ, พล.ต.ท.ยุทธชัย พัวประเสริฐ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.ต.บุณยวัต เกิดกล่ำ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน , พล.ต.ต.กิตติ สกุณี ผบก.อก.ภ.5 , พล.ต.ต.วสุพล บาลี ผบก.กค.ภ.5 ,
ผู้แทน ผบก.สพฐ.5 ,รอง ผบก.ในสังกัด ภ.5 , ผกก.,รอง ผกก.,สว.รอง สว.สอบสวน ในสังกัด ภ.5 รวมจำนวน 405 นาย เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายในหัวข้อ” ความสำคัญของงานสอบสวน ปัญหาอุปสรรคและความท้าทายของการสอบสวนในบริบทปัจจุบันภายใต้กฎหมายใหม่” โดย พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ
และ หัวข้อ” การพัฒนาคุณภาพงานสอบสวน” โดยนาย พลภัทร สีแดง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดี จังหวัดลำพูน และการแบ่งกลุ่มสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จำนวน 5 กลุ่มพร้อมทั้งการนำเสนอผลการสัมมนา โดยมี พล.ต.ต.วีรชน บุญทวี รอง ผบช.ภ.5 เป็นประธานในพิธี ณ ห้องคุ้มคำหลวง ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำเชียงใหม่ (คุ้มขันโตก) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.////////// นิวัตร ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่