ผู้ว่าฯ นครพนม เปิดงานบุญเดือน 5 บูชาพระธาตุนคร

Uncategorized

ผู้ว่าฯ นครพนม เปิดงานบุญเดือน 5 บูชาพระธาตุนคร

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567
เวลา 09.30 น. ที่วัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

นายวันชัย จันทร์พร
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
พร้อมด้วย นางสงวน จันทร์พร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพระธาตุสำคัญจังหวัดนครพนม : งานบุญเดือน 5 บูชาพระธาตุนคร (กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตามประเพณี อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม) เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รักษาไว้สิ้นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชนชาวไทย ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิญอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวพระธาตุประจำวันเกิดทั้ง 8 พระธาตุของจังหวัดนครพนม นำสู่การพัฒนาจังหวัดนครพนมจากเมืองรองสู่เมืองหลัก ตามนโยบายของรัฐบาล

สุเทพ หันจรัส ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนครพนม รายงาน