พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีด้วยขยะรีไซเคิลและเงิน “กองทุนขยะเพื่อการศึกษาเด็กยากจนและด้อยโอกาส” ครั้งที่ 2 โรงเรียนวัดสระโคล่

Uncategorized

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีด้วยขยะรีไซเคิลและเงิน “กองทุนขยะเพื่อการศึกษาเด็กยากจนและด้อยโอกาส” ครั้งที่ 2 โรงเรียนวัดสระโคล่

วันที่ 14 มีนาคม 2567 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายอนุพันธ์ เนียมสกุล ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม ทอดผ้าป่าสามัคคีด้วยขยะรีไซเคิลและเงิน “กองทุนขยะเพื่อการศึกษาเด็กยากจนและด้อยโอกาส” ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนวัดสระโคล่ หมู่ที่ 7 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการชุมชนน่าอยู่ภาคเหนือ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีด้วยขยะรีไซเคิลและเงิน “กองทุนขยะเพื่อการศึกษาเด็กยากจนและด้อยโอกาส” โดยการนำขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่มาเปลี่ยนเป็นเงินเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กยากจนและด้อยโอกาส อีกทั้งยังเป็นการลดปริมาณขยะในชุมชนได้อีกด้วย ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก