จังหวัดอุตรดิตถ์ประชุมจัดทำยูนิฟอร์ม ลาย “ดอกประดู่ศรีอุตรดิตถ์” เอกลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์

Uncategorized

จังหวัดอุตรดิตถ์ประชุมจัดทำยูนิฟอร์ม ลาย “ดอกประดู่ศรีอุตรดิตถ์” เอกลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อเวลา14.00​ น.วันที่ 18 มีนาคม 2567 ที่ ห้องประชุมสวางคบุรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานในการประชุมจัดทำยูนิฟอร์ม ลาย “ดอกประดู่ศรีอุตรดิตถ์” เอกลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์
โดยมี นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสายสมร​ ทองกองทุน​ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์​ นายสุร​พันธ์​ เจริญ​ทรัพย์​ วัฒนธรรม​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ นางพิสมนต์​ มงคลเทพ​ พาณิชย์​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ นางสาวเยาวรัตน์​ สายศรีธิ​ คลังจังหวัด​อุตรดิตถ์​พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ ผู้ออกแบบ และกลุ่มทอผ้า ร่วมประชุมพัฒนายูนิฟอร์มเอกลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งใช้ลาย “ดอกประดู่ศรีอุตรดิตถ์” โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ประชุมได้พิจารณาลายดอกประดู่ดอกไม้ประจำจังหวัด และใช้สีม่วงออกแบบเสื้อประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ แสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ และสามารถสวมใส่ในกิจกรรม ประเพณี พิธีการ ของจังหวัดตามโอกาสต่าง ๆ ณ ห้องประชุมสวางคบุรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

ผ้าไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น บรรพบุรุษสร้างสรรค์เป็นลายเส้น ถักทอ ถ่ายทอด แสดงเอกลักษณ์ ความดีงาม คุณค่า และด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การยอมรับ ยกย่อง สู่สายตาสังคมประชาคมโลก อย่างน่าภาคภูมิใจ สมควรอย่างยิ่งที่คนไทยจะต้องรักษา พัฒนา ต่อยอดผ้าไทย ให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ประกาศ ลาย “ดอกประดู่ศรีอุตรดิตถ์” อันมีดอกประดู่ ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดอุตรดิต เป็นลายผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ และเชิญชวน ข้าราชการ องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไปได้ร่วมภาคภูมิใจในลายผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัด และร่วมกันสวมใส่ ผ้าไทย หรือผ้าพื้นเมืองที่มีลายอัตลักษณ์ของจังหวัดในโอกาสต่าง ๆ
ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ/ข่าว​อุตรดิตถ์​0612928668