)อำเภอดงหลวง(#) จังหวัดมุกดาหาร…

Uncategorized

(#)อำเภอดงหลวง(#)
จังหวัดมุกดาหาร…

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.
ณ หอประชุมอำเภอดงหลวง

นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์
นายอำเภอดงหลวง

เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ครั้งที่ 5/2567 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 เพื่อชี้แจงข้อราชการตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดมุกดาหาร

ในการนี้ ก่อนวาระประชุมนายอำเภอดงหลวงได้ถวายโล่เชิดชูเกียรติ อำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปี 2566 ของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มอบโดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แด่พระครูสิทธิสารธรรม เจ้าคณะอำเภอดงหลวง ในฐานะที่ท่านเจ้าคณะอำเภอดงหลวงและคณะสงฆ์ ได้นำพาทุกภาคส่วนของอำเภอดงหลวงให้ร่วมกันยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม จนเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนทั่วไป

โดยมี หน.ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

#อำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน/////////นราวิชญ์ มณีฤทธิ์