ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อลงกต วรกี ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 18

Uncategorized

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อลงกต วรกี ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 18 อำนวยการโดย ท่าน สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ นาย​ ทินกร บุญเงิน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นาย​ วิวัฒน์ จันทร์โอภาส ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง และ​นาย​ ​คูณ ควรกระโทก ผู้​ตรวจราชการ​กรมป้องกัน​ และ​บรรเทา​สาธารณภัย​ ตรวจราชการจังหวัดอุทัยธานี​ ณ ห้องประชุม​สะแกกรัง​ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี​ อำเภอเมือง​อุทัยธานี​ จังหวัด​อุทัยธานี​ ผลการประชุมมีสาระสำคัญ  ดังนี้
1.การดำเนิ​นงาน​โครงการ​ และการเตรียมความพร้อม​จัดงานเฉลิมพระเกียรติ​จังหวัด​ เนื่อง​ใน​โอกาส​มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา​ 6 รอบ 28 กรกฎาคม​ 2567 ต้นไม้​ทรงปลูก 18 ต้น ประตูเฉลิมพระเกียรติ​ 2 แห่ง ทำผังภูมิสังคม​เพื่อการบริหาร​จัดการ​น้ำหมู่บ้าน​ / ชุมชน​ แบบบูรณาการ​งอย่างยั่งยืน 1,123 โครงการ​
2.การขับเคลื่อน​การพัฒนา​หมู่บ้าน​ยั่งยืน​ ( Sustainable​ Village​ )​ อำเภอ​ละ 1 ตำบล อำเภอ​หนองฉาง​ ขยาย​ผลหมู่บ้าน​ยั่งยืน​ระดับ​หมู่บ้าน​ 97 หมู่บ้าน​ ฟื้นฟู​กลุ่มทอผ้าบัวหลวง​ บ้านหนองจิกยาว หมู่​ที่ 10 ตำบล​อุทัย​เก่า
3.รับสมัคร​สมาชิก​ชมรม​แม่บ้าน​มหาดไทย​ สมาชิก​ประเภอวิสามัญ​ ต้องดำเนินการ​ 22 ราย สมาชิก​ประเภทสมทบ ต้อง​ดำเนินการ​ 48 ราย
4.การจัดทำถังขยะ​เปียกลดโลกร้อน ครัวเรือน​ 72, 388 ครัวเรือน​ ชุมชน​เมือง​ 8,036 ครัวเรือน​
5.กองทุน​พัฒนา​บทบาท​สตรี​ ดำเนินคดี​ 4,468,555.80 บาท พักชำระหนี้​ 254,752.80 บาท หนี้เกินกำหนด​ชำระ 2,264,176.46 บาท ร้อยละ​ 8.59
6.สนามเด็กเล่น​สร้าง​ปัญญา​ พร้อม​ใช้งาน​ 26 แห่ง ชำรุด / รอการปรับปรุง​ซ่อมแซม​ 24 แห่ง ไม่สามารถ​ใช้งาน​ได้ / เลิกการใช้งาน​ 21 แห่ง
7.การใช้งานแอปพลิเคชัน THAID ร้อยละ 27.74
8.กองทุน​แม่​ของ​แผ่นดิน​ 266 หมู่บ้าน​ / ชุมชน
9.การจัดที่ดินเพื่อ​ลดความเหลื่อมล้ำ​ทางสังคม​ อยู่​ระหว่าง​การดำเนินการ​ 35 แปลง​ 37 ราย
10.กำจัดผักตบชวา​ จะดำเนิ​นการ 3,000 ตัน
11.การให้บริการ​น้ำประปา​อย่างทั่วถึง​ เพียงพอ​ มั่นคง และเป็นมาตรฐาน​เดียวกัน​ ขยายเขตจำหน่าย​น้ำ 10 โครงการ การบริหาร​จัดการ​ทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับ​สถานการณ์​ภัยแล้ง​ และฝนทิ้งช่วง​ 2567 จำนวน 8 โครงการ​ 2568 จำนวน​ 17 โครงการ
12.การรังวัด​เพื่อออก และตรวจสอบ​หนังสือ​สำคัญ​สำหรับ​ที่หลวง และการคุ้มครอง​ที่ดินของรัฐ ตรวจสอบ​ที่หลวง 15 แปลง ตรวจสอบ​ นสล. 3 แปลง
13.การบริหาร​จัดการ​น้ำ​หมู่บ้าน​ / ชุมชน​ แบบ​บูรณาการ​อย่างยั่งยื​น ( Geo -​ social Map )​ 1,123 โครงการ​ S 44 โครงการ ​ดำเนินการ​แล้ว​ 30 โครงการ M 911 โครงการ​ ดำเนินการ​แล้ว 45 โครงการ​ L 43 โครงการ​ ดำเนินการ​แล้ว 23 โครงการ​ XL 117 โครงการ​ ดำเนินการ​แล้ว 9 โครงการ​ งานบูรณาการ​ 9 โครงการ
14.การป้องกัน​น้ำท่วม​ในพื้นที่​ชุมชน​ ชุมชน​เมือง​อุทัยธานี​ 5 โครงการ​ ชุมชน​สว่างอารมณ์​ 2 โครงการ
15.การติดตั้งบ่อดักไขมันในระดับครัวเรือน​ เทศบาล​ 14 แห่ง องค์การบริหาร​ส่วน​ตำบล​ 49 แห่ง ศูนย์​พัฒนา​เด็กเล็ก​ 151 แห่ง โรงเรียน​ในสังกัด​องค์กร​ปกครอง​ส่วนท้องถิ่น​ 5 แห่ง
16.ไม่มี​การถวายฎีกา
17.การเพิ่มทักษะ​ด้าน​อาชีพ​แก่นักเรียน​ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษา​ภาคบังคับ 73 คน รับสมัคร​เข้าร่วม 20 คน 1 มีนาคม​ 2567 22 เมษายน​ -​ มิถุนายน​ 2567 10 คน
18.การแก้ไขปัญหา​หนี้​นอก​ระบบ​ และการไกล่เกลี่ย​หนี้นอกระบบ 795 ราย 50,226,594.77 บาท 159 ราย มูลหนี้ 15,522,135 บาท
19.โรงเรียน​พอเพียง​ท้องถิ่น​ ( ปลูกผักรักษ์​โลก ) 4 แห่ง
20.ธนาคาร​ขยะต้นแบบ 4 แห่ง
21.นักเรียน​ทุนพระราชทาน​ ( ม.ท.ส. )​ 9 ราย
22.การบริหาร​จัดการ​ทรัพยากรน้ำ ท้้งหมด 744 โครงการ​ ดำเนินการ​แล้ว 107 โครงการ​ กำลัง​ดำเนินการ​ 16 โครงการ​ ยัง​ไม่​ดำเนินการ​ 621 โครงการ
23.การจัดเก็บ​ และใช้ประโยชน์​ข้อมูล​ความจำเป็น​พื้นฐาน​ ( จ.ป.ฐ. )​ เป้าหมาย​ 81,916 ครัวเรือน​ จัดเก็บ​ 82,306 ครัวเรือน​ คิด​เป็น​ร้อยละ​ 100.48
24.หารือ​ การเก็บภาษี​สรรพสามิต​ร้านค้า / ร้านอาหาร​ ร้อยละ 5 ถึง 10
25.หารือ​ นางวาสนา​ วาอุทัศน์ ขอความอนุเคราะห์ให้กระทรวง​มหาดไทย​ประสานงานสถานีตำรวจนครบาล​พญาไท กรณีการขอหนังสือ​รับรอง​การเสียชีวิต​ของนางสาวมัทธนา วาอุทัศน์ ซึ่งเสียชีวิต​จากการสำลักควัน
เวลา​ 11.00​ น.​ ร่วมโดยมี​ ท่าน​ ธีรพัฒน์​ คัช​มาตย์​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุทัยธานี​ เป็น​ประธาน​ การประชุม​ การจัดตั้ง​ ชมรมดนตรีไทย​ สะแก​กรัง​บรรเลง​ นาม​พระราชทาน​ ณ ห้องประชุม​สะแกกรัง​ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี​ อำเภอเมือง​อุทัยธานี​ จังหวัด​อุทัยธานี​///////อลงกต วรกี