พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครบรอบ 419 ปี

Uncategorized

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครบรอบ 419 ปี

วันที่ 25 เมษายน 2567 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายเชาวฤทธิ์ ฉายะกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567 ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ ตุลาการและพสกนิกรชาวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประกอบพิธีโดยพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณของพระองค์ที่ทรงพระปรีชาสามารถในการทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนทรงแสดงความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวในการขับไล่อริราชศัตรูเพื่อปกปักรักษาเอกราชของชาติจนทำให้มีประเทศไทยและเป็นมหาวีรกรรมที่เลื่องลือปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ตราบจนทุกวันนี้
ทั้งนี้คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 กำหนดให้วันที่ 25 เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ ซึ่งในอดีตพระองค์ได้กอบกู้อิสรภาพของไทย และทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทั้งด้านทางเศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม พระบรมเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้นแผ่ไพศาล ส่งผลให้แผ่นดินไทยร่มเย็นเป็นสุข ตลอดจนปกปักรักษาเอกราชของชาติจนทำให้มีประเทศไทยมาจวบจนปัจจุบัน โดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2133 สิริรวมการครองราชย์สมบัติ 15 ปี และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2148 รวมพระชนมพรรษา 50 พรรษา โดยในปี 2567 นี้ ถือเป็นวันครบรอบ 419 ปี คล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช.ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก