🔴「พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เยี่ยมให้กำลังใจผู้ต้องราชทัณฑ์เรือนจำกลางปัตตานี หนุนพัฒนาศักยภาพ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ฝึกอาชีพ ให้โอกาสผู้ก้าวพลาด อดีตคือบทเรียน ปัจจุบันและอนาคตคือความรับผิดชอบ」

Uncategorized

🔴「พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เยี่ยมให้กำลังใจผู้ต้องราชทัณฑ์เรือนจำกลางปัตตานี หนุนพัฒนาศักยภาพ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน-ฝึกอาชีพ ให้โอกาสผู้ก้าวพลาด อดีตคือบทเรียน ปัจจุบันและอนาคตคือความรับผิดชอบ」

(23 เมษายน 2567) ผู้สื่อข่าวรายงานจาก กระทรวงยุติธรรมว่า เมื่อเวลา 16.30 น. ที่ผ่านมา พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2567 โดยวันนี้ได้นำคณะเดินทางลงพื้นที่บริเวณ เรือนจำกลางปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี เพื่อ เยี่ยมให้กำลังใจผู้ต้องราชทัณฑ์ พร้อมรับฟังรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตลอดที่ผ่านมา เพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาผู้ต้องราชทัณฑ์ในเรือนจำกลางจังหวัดปัตตานี โดยมี พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการ ศอ.บต. นายพิทักษ์ หนูน้อย ผู้บัญชาการเรือนจำกลางปัตตานี นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิบการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวระหว่างพบปะผู้ต้องราชทัณฑ์ ว่า “อยากมาเยี่ยมและมาพูดเรื่องสิทธิ์ของผู้ต้องราชทัณฑ์ ซึ่งกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ต้องจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทุกคน การศึกษาขั้นพื้นฐานแบบให้ฟรี อย่างน้อยที่สุดต้องจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับคนที่เรียนจบ ม. 6 แล้ว กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ต้องช่วยพัฒนาศักยภาพเรื่องอาชีพ เรื่องความรู้ศาสนา และมีโอกาสได้เยี่ยมญาติ อะไรที่เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องราชทัณฑ์ก็จะช่วยดูแล”

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ยังกล่าวให้กำลังใจผู้ต้องราชทัณฑ์ด้วยว่า ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะก้าวพลาด ได้แต่การก้าวพลาดก็ไม่อยากให้พวกเราน้อยเหนือต่ำใจ อดีตเป็นบทเรียน ปัจจุบันและอนาคตคือความรับผิดชอบ วันนี้ได้มาเยี่ยมได้มาเห็น อยากให้มองผมเป็นโอกาส ผมก็อยากให้โอกาส จะทำยังไงจะให้โอกาสทุกท่านได้รับสิ่งที่ดีๆ ขอให้กำลังใจ ขอให้สันติสุขจงเกิดแก่ทุกท่าน

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับวันพรุ่งนี้ (วันพุธที่ 24 เมษายน 2567) พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ จะรับฟังรายงานข้อมูลและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพญาตานี อาคาร 2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี เพื่อการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งเพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี ในด้านต่าง ๆ เช่น (1) ด้านการขนส่งทางบก โดย สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี กรมการขนส่งทางบก (2) ด้านการขนส่งทางราง โดยศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชายแดนใต้ การรถไฟแห่งประเทศไทย (3) ด้านการขนส่งทางอากาศ โดย บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (4) ข้อมูลสนับสนุนและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อร่วมยกระดับระบบคมนาคมสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดย จังหวัดปัตตานี, ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และ (5) ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาด้านการขนส่ง การศึกษา และท่องเที่ยว โดย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนในพื้นที่

ส่วนในช่วงบ่าย พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะจะเดินทางไปยัง มัสยิด อัล-นูร์ ปลายแหลมตาชี พร้อมรับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะเพื่อสนับสนุนและยกระดับการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดปัตตานี (อำเภอเมืองปัตตานี – แหลมตาชี) โดย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดปัตตานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่