อำเภอกระนวน เร่งขับเคลื่อนการทำฝายแกนดินซีเมนต์กักเก็บน้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนภัยแล้ง น้ำท่วม แห่งที่ 11

Uncategorized

อำเภอกระนวน เร่งขับเคลื่อนการทำฝายแกนดินซีเมนต์กักเก็บน้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนภัยแล้ง น้ำท่วม แห่งที่ 11

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ห้วงบ่าย นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน มอบหมายให้ นายภาวิช บุญภัทกอนซุยแป ปลัดอำเภออาวุโส เดินทางเข้าตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับ นายทองสุข พินิจมนตรี กำนันตำบลห้วยโจด เพื่อกำหนดพื้นที่จัดทำฝายแกนดินซีเมนต์ และเตรียมความพร้อมสร้างฝายแกนดินซีเมนต์แห่งที่ 11 ในพื้นที่อำเภอกระนวน ประจำปี 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยมีเป้าหมายบูรณาการขยายผลการจัดสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ให้ครอบคลุมทุกลำน้ำสาขาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สำหรับการก่อสร้างฝายในพื้นที่อำเภอกระนวนเป็นการบูรณาการวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในชุมชน และกำลังแรงงานของจิตอาสา เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567//////คเณศวร เกษอินทร์