ผู้ว่าฯ นครพนม ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย ในพื้นที่อำเภอปลาปาก และบูรณาการกำลังร่วมกันซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอโพนสวรรค์

Uncategorized

ผู้ว่าฯ นครพนม ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย ในพื้นที่อำเภอปลาปาก และบูรณาการกำลังร่วมกันซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอโพนสวรรค์ช

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2566
เวลา 14.00 น. นายวันชัย จันทร์พร
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย พลตรี ฉัฐชัย มีชั้นช่วง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 210 หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นายอำเภอปลาปาก นายอำเภอโพนสวรรค์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย ในพื้นที่อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม โดยเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 เวลาประมาณ 15.00 น. เกิดวาตภัย ลมกระโชกแรง เป็นเหตุให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย ในพื้นที่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจช่างจิตอาสา และกำลังพลทหารจากมณฑลทหารบกที่ 210 ซึ่งบูรณาการกำลังร่วมกัน รื้อถอนและซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย ให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว

สุเทพ หันจรัส ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนครพนมรายงาน