กรมการจัดหางาน ตอบโจทย์มนุษย์ฟรีแลนซ์ เปิดพื้นที่ดีลงาน ผ่านแพลตฟอร์ม “คนทำงาน”

Uncategorized

กรมการจัดหางาน ตอบโจทย์มนุษย์ฟรีแลนซ์ เปิดพื้นที่ดีลงาน ผ่านแพลตฟอร์ม “คนทำงาน”

กรมการจัดหางาน เปิดตัวแหล่งบริการงานอิสระโดยภาครัฐ ปลอดภัย ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ชวนผู้ว่าจ้าง + คนทำงานอิสระ ประกาศหางาน หาคน ที่แพลตฟอร์ม “คนทำงาน”

นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และการทำงานของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับ work life balance หรือการทำงานที่ตอบโจทย์เรื่องความสุขและเวลา จึงทำให้เกิดรูปแบบการทำงานที่สร้างรายได้จากความชอบ ความถนัด ความสามารถเฉพาะตัว หรือการทำงานระยะสั้นๆ รับจ้างจบเป็นครั้ง ๆ มากขึ้น กรมการจัดหางาน จึงพัฒนาแพลตฟอร์ม “คนทำงาน” ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งบริการงานอาชีพอิสระ ครอบคลุมทุกอาชีพไว้ใน 10 หมวดงานหลัก ได้แก่ 1.Graphic & Design 2.การตลาดและโฆษณา 3.พิมพ์/เขียน/แปลภาษา 4.ภาพและเสียง 5.Web & Programming 6.ปรึกษาและแนะนำ 7.การให้บริการ 8.รับจัดทำสินค้าและอาหาร 9.งานช่างนอกสถานที่ และ 10.การสอน ให้บริการผ่านเว็บไซต์ คนทํางาน.doe.go.th สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ที่ต้องการใช้ทักษะความสามารถหารายได้เสริมมาประกาศรับจ้างทำงาน และสำหรับผู้ว่าจ้างสามารถค้นหาผู้รับงานอิสระที่ตรงตามความต้องการ โดยกรมการจัดหางานไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการจากแพลตฟอร์ม มีความปลอดภัยเนื่องจากผู้รับงานอิสระและผู้ว่าจ้างผ่านการลงทะเบียนและยืนยันตัวตน ผ่านระบบ Single Sign-On ของภาครัฐ นอกจากนี้ยังมีทีมงานให้คำปรึกษาครอบคลุมทั่วประเทศ ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

“แพลตฟอร์ม “คนทำงาน” จะเติมเต็มโอกาสการประกอบอาชีพครอบคลุมทุกมิติ ประชาชนที่เป็นแรงงานอิสระจะมีพื้นที่ทำงานถ้วนหน้า ไม่จำกัดทุกช่วงวัย” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

นายสมชายฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สำหรับคนทำงานอิสระลงประกาศงานง่าย ใน 4 ขั้นตอน ดังนี้
1.ลงทะเบียนเป็นผู้รับงานอิสระ – กรอกข้อมูลส่วนตัว สำหรับยืนยันตัวตนให้ครบถ้วน **หากมีหนังสือผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมสามารถแนบเพิ่มได้ และ/หรือยืนยันตัวตนที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด ในพื้นที่ ที่อยู่ปัจจุบันที่ลงทะเบียนไว้ เพิ่มความน่าเชื่อถือให้ผู้ว่าจ้าง
2. นำเสนอตัวเอง – อธิบายตัวตนที่เกี่ยวข้องกับงานให้โดดเด่น เช่น ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ทักษะความสามารถ รางวัล ใบประกาศ เพื่อเพิ่มโอกาสการจ้างงาน
3. ลงประกาศงาน – เลือกหมวดหมู่งานหลัก ระบุรายละเอียด อัพโหลดรูปผลงาน ขั้นตอนทำงาน กำหนดราคาและวิธีการส่งงาน ส่งประกาศงานตรวจสอบผ่านระบบ หากตรงตามเงื่อนไข จะอนุมัติประกาศงาน ภายใน 2 วันทำการ
4. ประกาศงานเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม “คนทำงาน”

สำหรับผู้ว่าจ้าง จ้างงานง่ายๆ 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. ค้นหาผู้รับงานอิสระที่ถูกใจ – พิจารณาจากผลงาน และรีวิว
2. ลงทะเบียนเข้าใช้งาน – กรอกข้อมูลส่วนตัว สำหรับยืนยันตัวตนให้ครบถ้วน **หากมีหนังสือผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมสามารถแนบเพิ่มได้ และ/หรือยืนยันตัวตนที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด ในพื้นที่ ที่อยู่ปัจจุบันที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
3. สื่อสาร / สอบถามรายละเอียดผ่านช่องทาง chat ของระบบ
4. สร้างใบเสนอราคา – ผู้รับงานอิสระสร้างใบเสนอราคา หากถูกต้องแล้ว กดปุ่ม “อนุมัติใบเสนอราคา”
5. รอผู้รับงานอิสระส่งงาน
6. ให้เรตติ้งและรีวิวงานที่จ้าง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถใช้บริการได้ที่ เว็บไซต์ คนทํางาน.doe.go.th หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694