อำเภอดงหลวง(#) จังหวัดมุกดาหาร

Uncategorized

(#)อำเภอดงหลวง(#)
จังหวัดมุกดาหาร

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567
เวลา 17.00 น.

นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์
นายอำเภอดงหลวง

นำข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ พ่อค้า ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน อำเภอดงหลวง ประกอบพิธีสวดพระปริตร และเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

โดยมี พระครูสิทธิสารธรรม เจ้าคณะอำเภอดงหลวง เป็นประธานสงฆ์

ณ วัดโพธิ์ศรีแก้ว บ้านก้านเหลืองดง ตำบลหนองแคน///////นราวิชญ์ มณีฤทธิ์