ชาวจังหวัดเลยและนักท่องเที่ยว ร่วมสืบสานงานประเพณีแห่ต้นดอกไม้ใหญ่ที่สุดในโลก ประจำปี 2567 ถวายเป็นพุทธบูชาในวันสงกรานต์

Uncategorized

ชาวจังหวัดเลยและนักท่องเที่ยว ร่วมสืบสานงานประเพณีแห่ต้นดอกไม้ใหญ่ที่สุดในโลก ประจำปี 2567 ถวายเป็นพุทธบูชาในวันสงกรานต์

ที่บริเวณวัดศรีโพธิ์ชัย บ้านแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายกิตติคุณ บุตรคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายสามารถ หมั่นนอก ปลัดจังหวัดเลย นางธารตะวัน จรูญพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และนักท่องเที่ยว ร่วมงานประเพณีแห่ต้นดอกไม้ เพื่อร่วมกันสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น ที่มีมาอย่างยาวนานกว่า 400 ปี ให้คงอยู่และส่งต่อสู่รุ่นต่อรุ่น ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ เนื่องจากเป็นงานแห่ต้นดอกไม้ใหญ่ที่สุดในโลก
สำหรับงานประเพณีแห่ต้นดอกไม้บ้านแสงภา อำเภอนาแห้ว จะมีขึ้นในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ (วันที่ 14 เมษายน 2567) หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยของทุกปี โดยในแต่ละคุ้มบ้านจะร่วมแรงร่วมใจประดิษฐ์ต้นดอกไม้ให้เสร็จภายใน 1 วัน มีลักษณะเป็นรูปทรงปราสาทผึ้งขนาดใหญ่แตกต่างกัน เพื่อบูชาพระรัตนตรัย เพราะเชื่อกันว่าการบูชาด้วยดอกไม้ถือเป็นสิ่งที่เป็นมงคล สร้างความเป็นสิริมงคลในวันเถลิงศกขึ้นจุลศักราชใหม่ และให้ชีวิตอยู่ดีมีสุข
จากนั้น จะนำมารวมกันที่วัดศรีโพธิ์ชัย เพื่อร่วมกันแห่ต้นดอกไม้ในช่วงเวลาประมาณ 1 ทุ่ม โดยปีนี้มีต้นดอกไม้เข้าร่วมแห่ จำนวน 12 ต้น และต้นดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุด มีความสูงประมาณ 18 เมตร กว้างกว่า 3 เมตร โดยก่อนเริ่มแห่จะมีการจุดเทียนภายในต้นดอกไม้ให้สว่างไสวไปทั่วทั้งต้น พร้อมกับกล่าวบูชาพระรัตนตรัย และในขณะที่แห่ต้นดอกไม้ คนหามต้องโยกต้นดอกไม้ให้หมุนซ้ายหมุนขวาประกอบจังหวะเสียงดนตรี เวียนไปทางซ้ายพระอุโบสถ ถวายพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา จนครบ 3 รอบ แล้วจึงนำต้นดอกไม้วางไว้รอบพระอุโบสถ เพื่อบูชาพระรัตนตรัยตลอดทั้งคืน และนอกจากจะแห่ต้นดอกไม้ในวันสงกรานต์แล้ว ก็จะแห่ในวันพระตลอดเดือนเมษายน ซึ่งปีนี้ ตรงกับวันที่ 16 และ 23 เมษายน 2567
ทั้งนี้ ต้นดอกไม้ใหญ่บ้านแสงภา อำเภอนาแห้ว และวัฒนธรรม 3 ผี ของจังหวัดเลย สามารถคว้ารางวัลที่ 1 ในการเข้าร่วมขบวนแห่ “งาน Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567” เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร
ภาพ/ข่าว พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร จ.เลย