นายอำเภอกระนวน ร่วมกับผู้นำชุมชน ติดตามการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน ป้องกันการเสพซ้ำ ใช้ชีวิตร่วมกับชุมชนได้อย่างปกติสุข

Uncategorized

นายอำเภอกระนวน ร่วมกับผู้นำชุมชน ติดตามการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน ป้องกันการเสพซ้ำ ใช้ชีวิตร่วมกับชุมชนได้อย่างปกติสุข

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2567 เวลาประมาณ 09.00 น. นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน พร้อมด้วย กำนันตำบลห้วยยาง เข้าเยี่ยมชายผู้ป่วยจิตเวชที่พักอาศัยอยู่ตามลำพัง โดยประวัติของผู้ป่วยมีอาการป่วยจิตเวชจากการใช้ยาเสพติด อาการของผู้ป่วยรายนี้ จะพูดคนเดียวตลอดทั้งวัน มีพฤติกรรมก้าวร้าวเป็นบางครั้ง อำเภอกระนวนร่วมกับชุมชน เคยนำตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลรักษาเฉพาะทางแล้วหลายครั้ง แต่เมื่อกลับมาอยู่ในชุมชนผู้ป่วยยังคงมีอาการป่วยทางจิตเวชเรื้อรังอยู่เช่นเดิม จึงปรับรูปแบบการดูแลรักษาโดยชุมชนญาติพี่น้องมีส่วนร่วมในการดูแลด้านอาหาร การเยี่ยมเยียนติดตามอาการทุกระยะ การจัดยารักษาโรค ซึ่งชุมชนมีส่วนสำคัญอย่างมากในการจัดการดูแล ภายใต้คำแนะนำของทีมสุขภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน สาธารณสุขอำเภอ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยรูปแบบการดูแลร่วมกันดังกล่าวสามารถลดความเสี่ยงต่อการใช้ความรุนแรง เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชสามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างปกติสุข///////คเณศวร เกษอินทร์