ชุมพร-เจ้าคณะจังหวัดชุมพรแต่งตั้ง “พระโสภณ”ผู้มีความรู้ความสามารถ เป็น “พระสมุห์”

Uncategorized

15-04-67ชุมพร-เจ้าคณะจังหวัดชุมพรแต่งตั้ง “พระโสภณ”ผู้มีความรู้ความสามารถ เป็น “พระสมุห์”


เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 14 เม.ย.67 ที่ภายในอุโบสถวัดถ้ำพรุตะเคียน ตำบลสลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร พระเทพวชิระปฏิภาณ เจ้าคณะจังหวัดชุมพร เจ้าอาวาสวัดราชบุรณะ(พระอารามหลวง) อำเภอหลังสวน จ.ชุมพร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีนายพิศิษย์ ฤทธิพิชัยสงคราม นายอำเภอท่าแซะ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีรับตราตั้งฐานานุกรม พร้อมด้วยพระครูสังฆรักษ์พินิจศักดิ์ ฉันทโก เจ้าอาวาสวัดถ้ำพรุตะเคียน พระเถรานุเถระ พระภิกษุสงฆ์ สามเณร แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา ร่วมประกอบพิธี
ให้ พระโสภณ ฉายา มหาปุญฺโญ อายุ 47 พรรษา 4 วิทฐานะ น.ธ.เอก วัดถ้ำพรุตะเคียน ตำบลสลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร เป็น “พระสมุห์” ฐานานุกรมใน พระครูปริย์ติกิจวิธาน เจ้าคณะอำเภอละแม วัดสวนสมบูรณ์ ตำบลสวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร
ขอให้ พระสมุห์โสภณ มหาปุญฺโญ จงรับธุระพระพุทธศาสนา เป็นภาระสั่งสอน ช่วยระงับ อธกรณ์พระภิกษุสามเณรในอารามโดยสมควร และจงเว้นการควรเว้น ประพฤติการควร ประพฤติดี ปฏิบัติตนให้สมกับฐานานุศักดิ์ ที่ได้รับแต่งตั้งนี้
……………………………………………………….////เอกชนะ นวนละมัย ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจ.ชุมพร098-9515199