#ยิ่งใหญ่ #อลังการ มหาสงกรานต์ประจำปี 2567 มุกดาหาร บวงสรวงพญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช เสริมบุญบารมี เสริมดวงเศรษฐี

Uncategorized

#ยิ่งใหญ่ #อลังการ

มหาสงกรานต์ประจำปี 2567 มุกดาหาร บวงสรวงพญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช เสริมบุญบารมี เสริมดวงเศรษฐี

วันที่ 12 เมษายน 2567 17.00 น. นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีบวงสรวงพญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ แก่งกะเบา ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นางอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ว่าที่ร้อยตรีเอกวัฒนา คงคาน้อย นายอำเภอหว้านใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และชาวอำเภอหว้านใหญ่ยังร่วมรำบวงสรวงประกอบพิธี จำนวนมาก

อาจารย์เชียง ดร.ปัณณวิชญ์ พิบูลธนาภิรมย์ บัณฑิตาจารย์ เป็น เจ้าพิธี อ่านประกาศถวายสักการะเทวตาพลีบูชา #พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช แห่งแก่งกะเบา จังหวัดมุกดาหาร งานมหาสงกรานต์ประจำปี 2567 พร้อมโปรยเงินแจกผู้ร่วมพิธี อย่างคึกคัก
โดยอำเภอหว้านใหญ่ได้จัดพิธี บวงสรวง พญาศรีภุชงค์มุดานาคราช ในวันที่ 12 เมษายน ของทุกปี เพื่อเป็นสิริมงคล ในวันขึ้นปีใหม่ไทย

อาจารย์เชียง กล่าวว่า พญาภุชงค์นาคราช เป็นพญานาคที่มีผิวกายเป็นสีเทา เป็นเจ้าวิสุทธิเทวา เป็นพญานาคราชประจำองค์พระศิวะมหาเทพ หรือพระอิศวร อยู่ในตระกูลฉัพพะยาปุตตะ พร้อมนำกล่าวขอให้เจริญรุ่งเรืองในธรรม อุดมสมบูรณ์ในทรัพย์ทั้งปวง เป็นเศรษฐีโดยทั่วกัน

พญาศรีภุชงค์มุดานาคราช เป็นประติมากรรมพญานาคเกล็ดหินอ่อนสีขาวหมอกมัวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ริมฝั่งโขง บริเวณแก่งกะเบา อำเภอหว้านใหญ่จังหวัดมุกดาหาร มีความสูง 11.11 เมตร ความยาว 51.40 เมตรตลอดลำตัวเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 เมตร เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวสักการะขอพรลอดใต้ท้องพญานาค เพื่อความเป็นศิริมงคล ความสำเร็จ ร่ำรวย และแข็งแรง

#ศรัทธา #เศรษฐีสาธุ