ผู้ช่วย​ศาสตรา​จารย์​พิเศษ​ ดร.​ อลงกต​ วรกี​ ผู้​ตรวจราชการ​กระทรวง​มหาดไทย​ เขตที่​ 18​

Uncategorized

วัน​พฤหัสบดี​ที่​ 4​ เมษายน​ 2567​ ผู้ช่วย​ศาสตรา​จารย์​พิเศษ​ ดร.​ อลงกต​ วรกี​ ผู้​ตรวจราชการ​กระทรวง​มหาดไทย​ เขตที่​ 18​
เวลา​ 10.00​ น.​ อำนวยการ​โดย​ ท่าน​ สุทธิ​พงษ์​ จุล​เจริญ​ ปลัด​กระทรวง​มหาดไทย​ รับเรื่องร้องเรียน​ จาก​ นาย​ สุรินทร์​ องค์​วา​สิ​ฏ​ฐ์​  ไม่ได้รับความเป็นธรรม​ กรณี​ นายอำเภอ​บางกรวย​ จังหวัด​นนทบุรี​ เรื่อง​ การรับรอง​ คลองสา​ธารณประโยชน์​ ณ​ ห้องทำงาน​ ผู้ตรวจราชการ​กระทรวง​มหาดไทย​ เขตที่​ 18​ อาคารดำรงราชานุภาพ​ กระทรวง​มหาดไทย​ ถ​น​นอ​ั​ษ​ฎ​า​งค์​ แขวง​วัด​ราช​บ​พิธ​ เขต​พระนคร​
เวลา​ 13.30​ น.​ ปฏิบัติ​ราช​การแทน​ ท่าน​ สุทธิ​พงษ์​ จุล​เจริญ​ ปลัด​กระทรวง​มหาดไทย​ ปฏิบัติหน้าที่​ รองประธาน​​ การประชุมคณะกรรมการประสานงานจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชน​ และโครงการพิเศษครั้งที่ 1​ / 2567 โดยมีผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี​ เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธานกรรมการ และรองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการ​ และเลขานุการร่วม มีหน้าที่​ และอำนาจสำคัญในการอำนวยการ กำกับดูแล สนับสนุน และประสานการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา และโครงการพิเศษจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และภาคประชาชน กับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม 108 ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล​ แขวงดุสิต​ เขตดุสิต​ เพื่อพิจารณา​ การจัดทำ​ โครงการ​ กิจกรรม​ จิตอาสา​  และการสนับสนุน​ กำลังพล​ สนับสนุน​ ภารกิจ​ ศูนย์​อำนวยการ​ใหญ่​จิต​อาสา​พระ​รา​ข​ทาน​ การสร้าวความตระหนักรู้​ การเป็นจิตอาสา​ และการประชาสัมพันธ์​ โครงการจิตอาสาพระราชทาน​ และการจัดกิจกรรม​ จิตอาสา​ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์​ และบำเพ็ญสาธาร​ณกุศล​ เฉลิมพระเกียรติ​ พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส​ พระราชพิธี​ มหา​มงคล​ เฉลิมพระชนมพรรษา​ 6​ รอบ​ 28​ กรกฎาคม​ 2567​ ผลการประชุม​ มีสาระสำคัญ​ คือ​ รับปฏิบัติ​ กรณี​ ให้วิทยากรจิตอาสา​ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย​ ดำเนินการฝึกอบรม​ ดำเนินการ​ บรรยายให้ความรู้​ ประชาชนจิตอาสา​ เพื่อ​เฉลิมพระเกียรติ​ พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส​ พระราชพิธี​ มหา​มงคล​ เฉลิมพระชนมพรรษา​ 6​ รอบ​ 28​ กรกฎาคม​ 2567/////_อลงกต วรกี