อุดรธานี – สร้างแท่นศิลาจารึก 3 ภาษา ประวัติหลวงตามหาบัว ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ วัดป่าบ้านตาด

Uncategorized

อุดรธานี 26 มิ.ย.67

อุดรธานี – สร้างแท่นศิลาจารึก 3 ภาษา ประวัติหลวงตามหาบัว ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ วัดป่าบ้านตาด

พ่อค้า คหบดี พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันถวายแท่นศิลาจารึกประวัติ การสร้างพิพิธภัณฑ์ฯพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) 3 ภาษา ไทย อังกฤษ จีน ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ

ที่ พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ วัดเกษรศีลคุณ หรือ วัดป่าบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี พระราชภาวนาวชิรากร(อินทร์ถวาย สันตุสสโก) ประธานมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ พร้อมด้วย พระราชวชิรธรรมาจารย์ (สุธรรม สุธัมโม) รองประธานมูลนิธิฯ ร่วมรับมอบ แท่นศิลาจารึกประวัติ การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) จากนายวันชัย คงเกษม ผวจ.อุดรธานี และนายปรีชา-นางสรรค์นรา ชัยรัตน์ โดยมีนางรวงทอง พลธิราช วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ และ พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี

แท่นศิลาจารึกประวัติจัดสร้างขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ทราบประวัติโดยย่อ ที่ทางเข้าพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯและจากสภาพปัจจุบันมีพุทธศาสนิกชนและชาวต่างชาติ เข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ๆ เป็นจำนวนมากทั้งชาวตะวันตกและชาวจีน สมควรที่จะมีศิลาจารึกประวัติการสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพื่อถวายเป็นสังฆรัตนานุสรณ์ โดยมีการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ จำนวน 4 แท่น 3 ภาษา

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และภริยา เป็นเจ้าภาพสร้างแท่นศิลาจารึก เป็นภาษาไทย , นายปรีชา – นางสรรค์นรา ชัยรัตน์ และครอบครัว เป็นเจ้าภาพสร้างแท่นศิลาจารึก เป็นภาษาจีน , นายสมาน-นางเพียงเพ็ญ คุณากรไพบูลย์ศิริ รับเป็นเจ้าภาพสร้างแท่นศิลาจารึก จำนวน 2 แท่นเป็นภาษาอังกฤษ และได้ร่วมกัน ถวายให้กับทาง พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ

//////////////////////

พฤตินัย มั่งสวัสดิ์ รายงาน