(#)อำเภอดงหลวง(#) จังหวัดมุกดาหาร…สำรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังนี้

Uncategorized

(#)อำเภอดงหลวง(#)
จังหวัดมุกดาหาร…สำรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังนี้

– ร.ร.กกตูมประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก บ้านปากช่อง ม.9 ต.กกตูม
– ศปง.โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านสานแว้ ม.4 ต.กกตูม

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567
ตั้งแต่เวลา 14.30 น.เป็นต้นไป

นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์
นายอำเภอดงหลวง

ร่วมสำรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังนี้
– ร.ร.กกตูมประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก บ้านปากช่อง ม.9 ต.กกตูม
– ศปง.โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านสานแว้ ม.4 ต.กกตูม
-แปลงเกษตรกรต้นแบบ (นายพงษ์ไพร ศรีพงศ์พยอม) บ้านสานแว้ ม.4 ต.กกตูม
-พื้นที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ บ้านป่าไม้พัฒนา ม.10 ต.กกตูม

โดยมี นายวรญาณ บุญณราช
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
เป็นหัวหน้าคณะเดินทางสำรวจพื้นที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสำรวจพื้นที่//////นราวิชญ์ มณีฤทธิ์