อุดรธานี – เร่งพัฒนาโบราณสถานดอนหินศิลา แหล่งวัฒนธรรมสีมา บ้านแดง หมู่ 8 ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวศึกษาประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม

Uncategorized

อุดรธานี 4 เม.ย.67

อุดรธานี – เร่งพัฒนาโบราณสถานดอนหินศิลา แหล่งวัฒนธรรมสีมา บ้านแดง หมู่ 8 ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวศึกษาประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม

ที่บริเวณลาน โบราณสถานดอนหินศิลา แหล่งวัฒนธรรมสีมา โบราณสถานดอนหินศิลา บ้านแดง หมู่ 8 ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นายจรูญ บุหิรัญ นายอำเภอบ้านผือ นายเอกพล ศรีทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายนภสินธุ์ บุญล้อม หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ลงพื้นที่สำรวจแหล่งวัฒนธรรมสีมา โบราณสถานดอนหินศิลา แหล่งวัฒนธรรมสีมา เพื่อบูรณะส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

โบราณสถานดอนหินศิลา ตั้งอยู่ที่บ้านแดง หมู่ 8 เป็นอีกหนึ่งแหล่งวัฒนธรรมสีมาบนที่ราบใกล้เชิงเขาภูพาน และแหล่งวัฒนธรรมสีมา วัดพระพุทธบาทบัวบาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี วัดพระพุทธบาทบัวบาน ถือเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่ตั้งของแหล่งวัฒนธรรมสีมา เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองอันเก่าแก่ที่อยู่ในโบสถ์ หลักฐานที่พบ พบกลุ่มเสมาหินทราย จำหลักภาพบุคคลในลักษณะต่าง ๆ เป็นศิลปกรรมสมัยทวาราวดีตอนปลาย-ลพบุรีตอนต้น โดยทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี จะได้ร่วมกันศึกษาและผลักดันการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวศึกษาประวัติศาสตร์ที่สวยงามต่อไป

////////////////////

พฤตินัย มั่งสวัสดิ์ รายงาน