#)อำเภอดงหลวง(#) จังหวัดมุกดาหาร…อำเภอดงหลวง ร่วมตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (เกณฑ์ทหาร) อำเภอดงหลวง ประจำปี 2567

Uncategorized

(#)อำเภอดงหลวง(#)
จังหวัดมุกดาหาร…อำเภอดงหลวง
ร่วมตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (เกณฑ์ทหาร) อำเภอดงหลวง ประจำปี 2567

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567
เวลา 12.30 น.
ณ หอประชุมอำเภอดงหลวง

นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์
นายอำเภอดงหลวง

พร้อมด้วยนายสุพจน์ ผิวดำ
ปลัดอาวุโสอำเภอดงหลวง
ร่วมตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (เกณฑ์ทหาร) อำเภอดงหลวง ประจำปี 2567

โดยมี คณะกรรมการตรวจเลือกฯ และสัสดีอำเภอดงหลวง ร่วมดำเนินการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอดงหลวงร่วมอำนวยความสะดวก การตรวจเลือกฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เสร็จสิ้นเวลาประมาณ 15.00 น.///////นราวิชญ์ มณีฤทธิ์