กต.ตร.สันทราย จัดงานพบปะสังสรรค์สานสัมพันธ์สันทราย “มิตรภาพสำคัญเสมอ” ครั้งที่ 1

Uncategorized

กต.ตร.สันทราย จัดงานพบปะสังสรรค์สานสัมพันธ์สันทราย “มิตรภาพสำคัญเสมอ” ครั้งที่ 1 ด้วยความรักสามัคคี เชียงใหม่ / ณ ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ พันตำรวจเอกสัมพันธ์ ศิริมา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสันทราย พร้อมด้วยนายวิทยาพงษ์ศิริ ประธาน กต.ตร. สันทราย, นายสีเดช เจียเจษฎา ประธานชมรมมัคคุเทศก์รักษ์ล้านนา พร้อมด้วย นายอำเภอสันทราย ได้มีการจัดงานพบปะสังสรรค์สานสัมพันธ์สันทราย “มิตรภาพสำคัญเสมอ ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567″
โดยมีสมาชิกฯชมรมปางช้างแม่วาง ,สมาคมโรงแรมภาคเหนือ, สมาคมส่งเสริมสุขภาพ ,ชมรมมัคุเทกศ์รักษ์ล้านนา ,ชมรมชาวพะเยา ,สมาคมร้านอาหาร, กต.ตร.แม่ริม กต. ตร.แม่ออน ,กต.ตร.แม่แตง, กต.ตร.สันกำแพง จำนวนกว่า 200 คนร่วมงาน
นายวิทยา พงษ์ศิริ ประธาน กต.ตร.สันทราย กล่าวว่า การจัดงานพบปะสังสรรค์สานสัมพันธ์สันทรายครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสามัคคีของ กต.ตร.สันทรายให้เกิดความรักความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำงานเพื่อรับใช้สังคมและพัฒนาโรงพักสันทรายและพื้นที่ให้มีความเจริญยิ่งขึ้นไป โดยในงานดังกล่าวได้มีการมอบโล่เกียรติคุณให้กับผู้สนับสนุนงานของ กต.ตร.สันทราย พร้อมกับมอบเงินให้ สภ.สันทราย เพื่อนำไปพัฒนา สภ.สันทราย ให้มีความเจริญก้าวหน้าในด้านการบริการ ประชาชน และการเตรียมความพร้อมดูแลประชาชนผู้มาใช้บริการของ สภ. สันทรายให้เกิดความสะดวกปลอดภัยมากสุด สมกับเป็นโรงพักเพื่อประชาชน ต่อไป.
***********
นิวัตร ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่