ร.13 ร่วมกับ ร.13 พัน.1 จัดกิจกรรมหมอเดินเท้า ในพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Uncategorized

ร.13 ร่วมกับ ร.13 พัน.1 จัดกิจกรรมหมอเดินเท้า ในพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหาราบที่ 13 ร่วมกับ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการหมอเดินเท้า ดำเนินการลงพื้นที่ให้บริการทางการแพทย์, พร้อมแจกยาและเวชภัณฑ์ รวมถึงการตรวจและรักษาอาการเจ็บป่วยในเบื้องต้นให้กับประชาชน ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยในพื้นที่ พร้อมทั้งเข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชน และผู้นำชุมชนรวมถึงเชิญชวนประชาชนร่วม รับ – ส่ง เสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บ้านโพธิ์ หมู่ 9 ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 3 ณ ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 นี้ โดยได้ดำเนินการลงพื้นที่ให้บริการทางการแพทย์โดยการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุ พร้อมทั้งแจกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ รวมถึงให้คำแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ฯ
จากการกรมทหาราบที่จัดเจ้าหน้าที่ ชุดปฏิบัติการหมอเดินเท้าในครั้งนี้ ทำให้ผู้ป่วยและประชาชนในพื้นที่มีความรู้สึกดีใจประทับใจ และปลาบปลื้มยินดีเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณหน่วยทหารที่ได้จัดกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ต่อส่วนรวมในครั้งนี้
//////////////////////////////////////
ข้อมูลภาพข่าว
ร.ต.กฤษฎา มณีใส
เบอร์โทรศัพท์ 0885397430
#กรมทหารราบที่ 13