อำเภอกระนวน ตรวจสอบผู้โพสต์ภาพผู้เสพยาเสพติด พบร่องรอยเสพยาบ้า ชาวบ้านชี้เบาะแสเป็นหญิงป่วยจิตเวชเร่ร่อน

Uncategorized

อำเภอกระนวน ตรวจสอบผู้โพสต์ภาพผู้เสพยาเสพติด พบร่องรอยเสพยาบ้า ชาวบ้านชี้เบาะแสเป็นหญิงป่วยจิตเวชเร่ร่อน

เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน ได้รับรายงานว่ามีผู้โพสต์ภาพข้อความเบาะแสผู้เสพยาบ้า จึงได้มอบหมายให้ นายธวัชชัย ทวีผล ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วย สมาชิก อส. เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าสถานที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่คุ้มหนองขี้หิน หมู่ที่ 2 บ้านศรีสุข ตำบลหนองโก ตรวจสอบพบร่องรอยต้องสงสัยว่ามีการเสพยาบ้า แต่ไม่พบบุคคลในภาพดังกล่าว ได้สอบถามพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่บริเวณดังกล่าว ทราบว่าบุคคลในภาพเป็นเพศหญิง ไม่ได้มีภูมิลำเนาในที่เกิดเหตุ มีพฤติกรรมเร่ร่อน และมีภาวะทางจิตเวช ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะได้ติดตามตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา และดำเนินการสืบสวนขยายผลเพื่อนำไปสู่การปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดต่อไป

อำเภอกระนวน สนับสนุนการดำเนินการของชุมชนร่วมกับครอบครัว ร่วมมือนำตัวผู้ป่วยติดยาเสพติด เข้าสู่การคัดกรองจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน หรือ ศูนย์คัดกรองตามประมวลกฎหมายยาเสพติด เพื่อเข้ารับการบำบัดรักษาที่ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม อำเภอกระนวน ณ ศูนย์ฝึกอาชีพศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดขอนแก่น และ ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม กองร้อยอาสารักษาดินแดน ตามแนวความคิด “เร่งคืนคนดีกลับสู่สังคม คืนลูกหลานกลับสู่ครอบครัว ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง“ โดยชุมชนเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่มอบโอกาสให้ผู้ป่วยติดยาเสพติด ด้วยความร่วมมือเฝ้าระวังพื้นที่ แจ้งเบาะแส ค้นหา คัดกรอง สนับสนุนนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟู การมีส่วนร่วมในการรักษา การรับตัวกลับสู่ชุมชน (Community Based Treatment : CBTx) ตลอดจนถึงการส่งเสริมให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง กลับมามีส่วนร่วมมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดตามดำริของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และ กรอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทย////คเศวร เกษอินทร์