พช.อุตรดิตถ์ ระดมทีมร่วมงานสตรีอุตรดิตถ์ ร่วมใจพัฒนาอาชีพ และสืบสานศิลป์ผ้าถิ่นไทยให้งดงามร่วมสมัย

Uncategorized

พช.อุตรดิตถ์ ระดมทีมร่วมงานสตรีอุตรดิตถ์ ร่วมใจพัฒนาอาชีพ และสืบสานศิลป์ผ้าถิ่นไทยให้งดงามร่วมสมัย ในวันสตรีสากล ประจำปี 2567ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์​ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสตรีอุตรดิตถ์ร่วมใจพัฒนาอาชีพและสืบสานศิลป์ผ้าถิ่นไทยให้งดงามร่วมสมัย ในวันสตรีสากล ประจำปี 2567


โดยมีนางยุพิน ท้าวเทพ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ นายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายศิวัช​ ฟูบินทร์​ นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และพัฒนาการอำเภอ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ให้กับสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์และเพื่อการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาผ้าไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 200 คน ได้แก่ สตรีจากทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีกิจกรรม บรรยายพิเศษหัวข้อเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์


บรรยายให้ความรู้เรื่อง “การบริหารจัดการทางการเงิน การออม และการบริหารจัดการหนี้” โดยสำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ บรรยายให้ความรู้เรื่อง“บทบาทหน้าที่และสิทธิของสตรี” โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์
อ่านคำปราศรัยของนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสตรีสากล มอบเกียรติบัตรให้กับสตรีดีเด่น ด้านการพัฒนาอาชีพ 9 ราย
กิจกรรมการเดินแบบผ้าไทย ใส่ให้สนุก
การแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าถิ่นไทยและแนวทางการส่งเสริมและสืบสานการอนุรักษ์ผ้าไทย ของจังหวัดอุตรดิตถ์

ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ/ข่าว​อุตรดิตถ์​0612928668