(#)อำเภอดงหลวง(#) จังหวัดมุกดาหารพิธีอ่านสารตราตั้งเจ้าอาวาส พระอธิการวุฒิไกร ปสุโต เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

Uncategorized

(#)อำเภอดงหลวง(#)
จังหวัดมุกดาหารพิธีอ่านสารตราตั้งเจ้าอาวาส พระอธิการวุฒิไกร ปสุโต เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567
เวลา 09.09 น.
ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านหนองแคน ตำบลหนองแคน

นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์
นายอำเภอดงหลวง

มอบหมาย
นายธเนศ แสงสุวรรณ
ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร อำเภอดงหลวง

เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีอ่านสารตราตั้งเจ้าอาวาส พระอธิการวุฒิไกร ปสุโต เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

โดยมี พระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน
กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ตำบลหนองแคน พี่น้องประชาชน พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี////////นราวิชญ์ มณีฤทธิ์