“ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดปฏิบัติการ Kick off กิจกรรมวัดสีขาวของจังหวัดอุตรดิตถ์ และมาตรการ Re-X-ray ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Quick win) ในการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในระยะ 1 ปี”

Uncategorized

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดปฏิบัติการ Kick off กิจกรรมวัดสีขาวของจังหวัดอุตรดิตถ์ และมาตรการ Re-X-ray ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Quick win) ในการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในระยะ 1 ปี”

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมานายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ นำชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ บูรณาการร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ นายศิวัช​ ฟู​บิน​ทร์​ นายอำเภออำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ อำเภอลับแล​ พ.ต.อ.ไกรสิทธิ์​ พรหมปฏิมา​ผกก.สภ.เมือง​อุตรดิตถ์​ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง,ลับแล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เปิดปฏิบัติการสุ่มตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของพระภิกษุสงฆ์ ของจังหวัดอุตรดิตถ์
ในกิจกรรมวัดสีขาวของจังหวัดอุตรดิตถ์ และมาตรการ Re-X-ray ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Quick win) ในการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในระยะ 1 ปี โดยนำร่องเปิดปฏิบัติการในพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอลับแล และอำเภอพิชัย วันที่ 25 มีนาคม 2567 ดำเนินตรวจตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของพระภิกษุสงฆ์ ในพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และอำเภอลับแล
อำเภอเมือง จำนวน 2 วัด พระสงฆ์ จำนวน 20 รูป พบสารเสพติดในปัสสาวะ(ประเภทเมทแอมฟาตามีน) จำนวน 1 รูป อำเภอลับแล จำนวน 1 วัด ที่พักสงฆ์ จำนวน 2 แห่ง พระสงฆ์ จำนวน 7 รูป พบสารเสพติดในปัสสาวะ(ประเภทเมทแอมฟาตามีน) จำนวน 3 รูป สรุปจำนวนพระสงฆ์ และวัด/ที่พักสงฆ์ จำนวน 5 แห่ง พระสงฆ์ จำนวน 27 รูป พบสารเสพติดในปัสสาวะ จำนวน 4 รูป โดยดำเนินการให้ลาสิกขาตามแนวทางของท่านเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ และประสานส่งตัวเข้ารับการคัดกรองและเข้าสู่กระบวนการบำบัดต่อไป//////
ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ/ข่าว​อุตรดิตถ์​0612928668