อำเภอดงหลวง(#) จังหวัดมุกดาหาร…ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่

Uncategorized

(#)อำเภอดงหลวง(#)
จังหวัดมุกดาหาร…ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567
เวลา 10.00 น.
ณ ศาลาประชาคมบ้านเกษตรสมบูรณ์ ม.14 ต.กกตูม

นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์
นายอำเภอดงหลวง

มอบหมายให้นายสุพจน์ ผิวดำ ปลัดอาวุโสอำเภอดงหลวง
เป็นประธานการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของนายสิทธิชัย สุขพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.14 ต.กกตูม

โดยมี นายพัฒนา วงศ์ประทุม พัฒนาการอำเภอดงหลวง
นายปฏิวัติ คำลีมัด ปลัดอำเภอ เป็นคณะกรรมการร่วมประเมิน และนายเทคนิค พรานเนื้อ กำนันตำบลกกตูม และชาวบ้านเกษตรสมบูรณ์ ร่วมดำเนินการ///////นราวิชญ์ มณีฤทธิ์