เลี้ยงส่งสื่อมวลชนเวียตนาม

Uncategorized

เลี้ยงส่งสื่อมวลชนเวียตนาม

25 มีนาคม 2567 พล.อ อ.ชูธัช แย้มมลฑา ทีมจูล่ง เป็นตัวแทนท่านธวัชชัย เผ่าเหลืองทอง ประธานจัดเลี้ยงส่งคณะสมาคมหนังสือพิมพ์ จ.บักยาง จ.เอี๊ยนหบ๋าย ประเทศเวียดนาม ที่เดินทางมาดูงานในประเทศไทย ณ ห้องอาหารโรงแรมอลิซาเบธ สะพานควาย กรุงเทพฯ ก่อนที่คณะจะเดินทางกลับประเทศ บ่าย 26 มีนาคมนี้///////บรรหาร บุญเขต..