แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดการแข่งขันชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก ของกองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2567

Uncategorized

แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดการแข่งขันชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก ของกองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2567

 


วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 นาฬิกา ที่ สนามฟุตบอลหน้า กองบัญชาการกองกำลังนเรศวร ค่ายวชิรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดตาก พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก
ของกองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2567 ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ในการกำกับดูแล เอาใจใส่กำลังพลในการฝึกทุกภารกิจ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของกำลังพลในการซักซ้อมทบทวนการตรวจสภาพความพร้อมรบ
โอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 และคณะได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจกำลังพลที่รับการแข่งขันชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็กของกองทัพภาคที่ 3 ทำอย่างเต็มที่สุดความสามารถ และความไม่ประมาท
ดังนั้นความมุ่งหมายของการแข่งขันได้มีการพัฒนาสมรรถภาพและประสิทธิภาพของกำลังพลภายในหน่วยอยู่เสมอ โดยให้มีการฝึกเป็นบุคคลและเป็นหน่วยในการรองรับภารกิจต่างๆ ที่หน่วยได้รับมอบอย่างเป็นรูปธรรมและยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็กของกองทัพภาคที่ 3 ให้มีความพร้อมรบตลอดเวลา ต้องแข็งแกร่งทุกรูปแบบ สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพตามภารกิจที่ได้รับมอบจากผู้บังคับบัญชาต่อไป
ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว