โรงเรียนอุตรดิตถ์และโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีเปิดการแข่งขันกีฬา”สานสัมพันธ์ครั้งที่ 1 U.N. & U.T.D. Games 2024″

Uncategorized

โรงเรียนอุตรดิตถ์และโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีเปิดการแข่งขันกีฬา”สานสัมพันธ์ครั้งที่ 1 U.N. & U.T.D. Games 2024″


วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2567 ณ สนามกีฬาโรงยิม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ถนนประชานิมิต ต.ท่าอิฐ องเมือง จ.อุตรดิตถ์ นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา”สานสัมพันธ์ครั้งที่ 1 U.N. & U.T.D. Games 2024″
โดยมี นายชยพล เอ็บมูล ผอ.โรงเรียนอุตรดิตถ์ นายวีระพันธ์ ดอนท้วม ผอ.โรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะผู้บริหารและ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา “สานสัมพันธ์ครั้งที่ 1 U.N. & U.T.D. Games 2024 จำนวนกว่า 400 คนเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเกี่ยวกับด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพโดยมีเป้าหมายหลักในการส่งเสริมสุขภาพทางกายและจิตใจอย่างเป็นระบบ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางกาย สุขภาพที่ดี เชื่อมโยงความรู้สึกเชิงบวกและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ นอกจากนี้ยังเน้นการสร้างพันธมิตรกับส่วนราชการและภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในด้านกีฬาและสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนทั้งนี้ เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตามที่กล่าวมา คณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี และโรงเรียนอุตรดิตถ์ จึงจัดให้มีการแข่งขันกีฬา”สานสัมพันธ์ครั้งที่ 1 U.N. & U.T.D. Games 2024” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ และสร้างความสามัคคีของครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งสองโรงเรียนและ เพื่อให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งสองโรงเรียน มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจรวมถึง เพื่อสนับสนุนให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งสองโรงเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสากล 3 ชนิดและ กีฬาพื้นบ้าน 2 ชนิด ได้แก่กีฬาสากล 1. ฟุตบอลชาย 7 คน 2. วอลเลย์บอลผสม ชาย 3 คน , หญิง 3 คน 3. แชร์บอลหญิง กีฬาพื้นบ้าน 1. ลอดห่วง 2. ขี่ม้าสามัคคี 3. วิ่งสามขา
ณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์ 0612928668