โรงครัวพระราชทาน บริการประชาชน งานประเพณีหกเป็ง จ.น่าน“

Uncategorized

โรงครัวพระราชทาน บริการประชาชน งานประเพณีหกเป็ง จ.น่าน“


เมื่อ 22 มี.ค. 67 มทบ.38 จัดรถครัวสนามกองทัพบก ตั้งโรงครัวพระราชทาน เนื่องในงานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2567 ห้วงวันที่ 18 – 24 มี.ค. 67 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน ในวันนี้จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา ได้ประกอบอาหารพร้อมน้ำดื่ม แจกจ่ายประชาชนที่มาร่วมงาน รวม 952 กล่อง ดังนี้ 1. แกงเผ็ดหมู ไข่เจียวเห็ดเข็มทอง จำนวน 500 กล่อง 2.ผัดพริกขิงเครื่องในไก่ ไข่ต้ม จำนวน 452 กล่อง เพื่อเป็นอาหารกลางวันบริการพระภิกษุ สารเณร ประชาชน ที่มาร่วมเตรียมงานประเพณีหกเป็ง
#กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน