ป.ป.ช.น่าน ออกหน่วยเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์บทบาท หน้าที่ ผลงานที่สำคัญของสำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนไม่ทนต่อการทุจริต

Uncategorized

ป.ป.ช.น่าน ออกหน่วยเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์บทบาท หน้าที่ ผลงานที่สำคัญของสำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนไม่ทนต่อการทุจริต

วันที่ 21 มีนาคม 2567 นายฉัตรชัย วีระเชวงกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน มอบหมายให้กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ดำเนินโครงการรณรงค์สร้างกระแสต่อต้านการทุจริต กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ ร่วมกับชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่เกิดการรับรู้ถึงบทบาท หน้าที่ ผลงานที่สำคัญของสำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามกับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ รวมถึงรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เน้นให้ประชาชนในสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ณ หอประชุมบ้านห้วยธนู หมู่ที่ 9 ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
กิจกรรมดังกล่าว เป็นการดำเนินการร่วมกับอำเภอท่าวังผา ในการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายสุทัศน์ จินตเวชศาสตร์ นายอำเภอท่าวังผา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

“พบเห็นการทุจริตกระซิบบอก ป.ป.ช.น่าน”
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 5 ถนนน่าน – พะเยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000 โทร. 054716452/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน