ประกาศห้ามเข้าพื้นที่เขตอุทยานศรีน่าน ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 5 เมษายน 2567 เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ใดเข้าไปเผาป่า

Uncategorized

ประกาศห้ามเข้าพื้นที่เขตอุทยานศรีน่าน ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 5 เมษายน 2567 เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ใดเข้าไปเผาป่า

นายนพพร เรืองสว่าง นายอำเภอเวียงสา มอบหมายให้นายเชาวฤทธิ์ บุตรดาสา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานการประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm 2.5) ในพื้นที่อำเภอเวียงสา โดยมีนายจวน จันเครื่อง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายบรม มณียศ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นายต่อพงษ์ จันโทภาส์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่าและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) นายบัณฑิต ฉิมชาติ หัวหน้าอุทยาแห่งชาติศรีน่าน นายธันวา ม่วงทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่จริม ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทน อปท. และผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำมวบ โดยที่ประชุมได้มีมติและแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้
1. ประกาศห้ามเข้าพื้นที่เขตอุทยานศรีน่าน ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 5 เมษายน 2567 เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ใดเข้าไปเผาป่าในพื้นที่เขตอุทยานศรีน่าน หากผู้ใดฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
2. แจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังอำเภอที่มีพื้นที่อยู่ติดกับเขตอุทยานศรีน่าน เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ไม่ให้ผู้ใดเข้าไปในเขตอุทยานศรีน่าน ตามระยะเวลาที่กำหนด
3. ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำช่วงงดเว้นการเผาเด็ดขาดของจังหวัดน่าน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าในพื้นที่/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน