ผู้ช่วย​ศาสตรา​จารย์​พิเศษ​ ดร.​ อลงกต​ วรกี​ ผู้​ตรวจราชการ​กระทรวง​มหาดไทย​ เขต​ที่​ 18​ ร่วมการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2567

Uncategorized

วันพุธ​ที่​ 20​ มีนาคม​ 2567​ ผู้ช่วย​ศาสตรา​จารย์​พิเศษ​ ดร.​ อลงกต​ วรกี​ ผู้​ตรวจราชการ​กระทรวง​มหาดไทย​ เขต​ที่​ 18​ ร่วมการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2567 โครงการ 1 อปท​ 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ​ พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 การป้องกัน/ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567​ และเป็นประธาน​ การประชุม​ การติดตาม​ การดำเนินงาน​ ศูนย์​ดำรง​ธรรม​ กระทรวง​มหาดไทย​  ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ/และเรื่องราวร้องทุกข์  ชั้น5 อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย​ ถนน​เฟื่อง​นคร​ แขวง​วัด​ราช​บ​พิธ​ เขต​พระนคร​ กรุงเทพ​มหานคร​///////อลงกต วรกี