จังหวัดอุตรดิตถ์ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานประเพณีอัฏฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567

Uncategorized

จังหวัดอุตรดิตถ์ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานประเพณีอัฏฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567


เวลา 09.30 น. วันที่ 19 มีนาคม 2567 ที่ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานประเพณีอัฏฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567
โดยมี พระมหามงคลกัตตะปุญโญ รองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอลับแล นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวปุณยาภรณ์ ประดับสุข รอง ผอ.ททท.สำนักงานแพร่ นางศศิน ดิศวานนท์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ นายชวลิต คำเพ็ง รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้ง นายณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ อุปนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม จังหวัดอุตรดิตถ์ และอำเภอลับแลร่วมกับวัดพระบรมธาตุ และหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดงานประเพณีอัฏฐมีบูชาเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นงานประเพณีของจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา อย่างต่อเนื่อง ในช่วงสัปดาห์วันวิสาขบูชาและวันอัฏฐมีบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ถึงวันแรม 8 ค่ำ เดือน )ปีนี้เป็นปีที่ 69 รวมระยะเวลา 9 วัน 9 คืน ณ วัดพระบรมธาตุ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อน้อมรำลึกถึง องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า สืบต่ออายุพระพุทธศาสนา และสืบสานประเพณีอัฏฐมีบูชาให้คงอยู่ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมจิตสำนึกที่ ดีของพุทธศาสนิกชนต่อพระพุทธศาสนา ในปีพุทธศักราช 2567 มีกำหนดการจัดงานตรงกับ วันที่ 22 -30 พฤษภาคม 2567 โดยวันอัฏฐมีบูชา แรม 8 ค่ำ เดือน 6 ซึ่งเป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้า ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 และรวมถึงได้มีการขอพระราชทานน้ำสรงพระบรมธาตุทุ่งยั้งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญอักษรพระนามาภิไธย ส.ธ. ประดับที่ผ้าห่มพระบรมธาตุทุ่งยั้ง ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 จะมีลานวัฒนธรรม ตลาดวิถีชุมชนคนทุ่งยั้ง รำบูชาพระบรมธาตุ นางรำ500 คน และในเวลา 19.09 น.พิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ในวันที่ 23-29 พฤษภาคม 2567 จะมีลานวัฒนธรรม พิธีสวดพระอภิธรรม และแสดงพระธรรมเทศนา ในวันที่ 30 พฤษภาคม จะมีขบวนแห่เครื่องสักการะพระบรมธาตุ และพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระบรมธาตุทุ่งยั้งและพิธีเปลี่ยนผ้าห่มพระธาตุซึ่งทอจากผ้าฝ้ายพื้นเมืองของอุตรดิตถ์ ในเวลา 19.00 น.การแสดงเหตุการณ์จำลองตามพุทธประวัติประกอบแสง สี เสียง งานอัฏฐมีบูชา การแต่งกายนุ่งชุดขาว หรือชุดปฏิบัติธรรม ในการร่วมพิธี/////////
ณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์ 0612928668 …………………..////////////////////////…………………………..